ОБІГ В УКРАЇНІ МОСКОВСЬКИХ ЄФІМКІВ ІЗ ОЗНАКАМИ: НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Main Article Content

В.В. Нечитайло

Abstract

У статті проаналізовано новітні дослідження з
підготовки та проведення грошової реформи
московського царя Олексія Михайловича та її наслідки
для України. Встановлено обласний район із найбільшою
концентрацією знахідок «єфімків з ознаками». Висунуто
припущення щодо потенційної імовірності виявлення у
складі скарбів фальсифікату часів побутування, або
нанесення підроблених клейм на західноєвропейські

примусового курсу «єфімка з ознаками».
Висловлено аргументацію щодо відсутності в
грошовому обігу України мідних московських грошей
крупного номіналу, а також подано об’єктивне
трактування окремих етапів грошової реформи в
Московії.
Виявлено недоліки у сучасних дослідженнях та подано
рекомендації щодо подальшого вивчення теми.

Article Details

How to Cite
Нечитайло, В. (2019). ОБІГ В УКРАЇНІ МОСКОВСЬКИХ ЄФІМКІВ ІЗ ОЗНАКАМИ: НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ. Ukrainian Peasant, (20). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3156
Section
Methodology and historiography of agrarian history

References

Шугаевский В. Дата на ефимках царя Алексея

Михайловича. Нумизматические заметки. С.-Петербург,

С. 5.-14

Шуст Р.М. Нумізматика. Історія грошового обігу та

монетної справи в Україні. Навч.пос. 2-ге вид. Київ:

Знання, 2009. 376 с.

Пухов Е.В. Монета «ефимок с признаком». Санкт-

Петербург, 2014. 136 с.

Спасский И.Г. Талеры в русском денежном обращении

-1659 годов. Сводный каталог ефимков. Ленинград:

Издательство Государственного Эрмитажа, 1960.

Махун С., Пядышев Д. Монета талер. История, стиль,

легенды, искусство граверов, портреты великих…Киев:

Украинская академия геральдики, товарного знака и

логотипа, 2014. 408 с.

Спасский И.Г. Исследований в Эрмитаже ефимков с

русской надчеканкой 1655 г. Нумизматика в Эрмитаже.

Ленинград, 1987. С. 83-90.

Руденко А.Д. Монетно-речовий клад з с. Пекарі. Вісник

Київського університету. Cepiя iсторii та права. 1967.

№ 8, вип. 1. С. 70-79.

Спасский И.Г. Каталог ефимков 1655 г. Нумизматика и

сфрагистика. Т. IV. Москва, 1971 С. 96-105.

Пухов Е.В. Неизвестный тип копеечного надчекана на

ефимках. Петербургский коллекционер. № 5 (91). Санкт-

Петербург, 2015. С. 18-19.

Бойко-Гагарин А.С. Фальшивомонетничество в

Центральной и Восточной Европе в эпоху Средневековья

и раннего Нового времени. Киев: Украинская

конфедерация журналистов, 2017. 560 с.

Спасский И.Г. Будьте внимательны, нумизматы!

Советский коллекционер. № 4. Москва, 1966. С. 81-82.

Кобринец В.А. К вопросу о «ефимках с признаками» в

Беларуси (по материалам Актовой книги Полоцкого

магистрата 1656-1657 гг.). Сборник научных трудов

«Ученые записки». Т. 18. Витебск, 2014. С. 38-44.

Коцур В.П. Талеры и ефимок с признаками в

коллекции Национального историко-культурного

заповедника «Переяслав», как источник денежного

обращения в Украине в XVI-XVIII веках. Acta Archaeologia

Lodziensia. Nr 61. Lodz, 2016. P. 77-80.

НІЕЗ «Переяслав». «Єфімок з ознаками» на

левендаальдері міста Гельдерна 16(?)2 р. Інв. № 2132.

Шостопал А. Скарби Черкащини. Черкаси: Андрощук

П.С., 2007. 120 с.

Супруненко А.Б. Исследования на Полтавщине.

Археологические открытия 1983 года. Москва: Наука,

С. 361-362.

Зразюк З.О., Стрижакова Н. Скарб

західноєвропейських на російських монет XVI – поч. XVIII

ст., знайдений біля с. Лелюхівка Новосанжарського р-ну

Полтавської обл. Тематичний збірник наукових праць.

Музей та його колекції. Київ: «ІІІ, ЛТД», 2003. С. 88-95.

Brakteaten der Stauferzeit 1138 – 1254. Detsche

Bundesbank. Frankfurt am Main, 1977. 89 s.