АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННЯХ ГЕНОЦИДУ-ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ 1932-1933 РР.

Main Article Content

Я.С. Калакура

Abstract

У статті з’ясовано сутність антропологічного
підходу та його особливості в дослідженнях Голодомору-
геноциду 1932-1933 рр. в Україні як найбільшої
гуманітарної катастрофи ХХ ст. з етнічним
забарвленням, показані його актуальність і важливість
у контексті цивілізаційного осмислення історії, переходу
від історії подій до історії людей. Звернуто увагу на
джерелознавчий та історіографічний вимір дослідження.
На основі системного аналізу проблеми окреслено
три сегменти антропології Голодомору: а) жертви
(загиблі та постраждалі); б) винуватці (замовники,
організатори і виконавці злочину); в) носії пам’яті
(очевидці та свідки подій, доброчинці, а також
дослідники трагедії). Кожен із цих сегментів
представлений конкретними людьми, які мають бути
названі поіменно. Під цим кутом зору в рамках 1991-
2018 рр. виокремлено три історіографічні періоди
людинознавчого дослідження Голодомору, в процесі яких
відбувалося нарощування персоналізації наукового
пізнання проблеми і системного поглиблення знань про
його причин, характер, території поширення і наслідки.
Синтез надбань українських та зарубіжних
дослідників мотивів політики комуністичного режиму,
спрямованої на організацію штучного Голодомору в
Україні, співставлення сучасних інтерпретацій
демографічних, морально-психологічних та ментальних
втрат українського народу, критика неприпустимості
применшення їх масштабів дозволили відстежити
провідні напрями нагромадження знань, виявити наявні
прогалини, окреслити дискусійні питання в дослідженні
проблеми, сформулювати низку пропозицій стосовно
подальшої роботи над Національною книгою пам’яті,
активізації антропологічних студій, формування нової
генерації дослідників.

Article Details

How to Cite
Калакура, Я. (2019). АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННЯХ ГЕНОЦИДУ-ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ 1932-1933 РР. Ukrainian Peasant, (20). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3154
Section
Methodology and historiography of agrarian history

References

Бондарчук Я. HYPERLINK “https://histfilos.cdu.edu.ua/

hovyny/46 6-katy-i-zh ertvy-antropoloh ichnyi-vymirholodomoru-

-1933-rokiv.html” Кати і жертви:

антропологічний вимір Голодомору 1932–1933 років

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

www.istpravda.com.ua/artefacts/2012/11/26/101572.

Борисенко В. Свіча пам’яті: Усна історія про геноцид

українців у 1932–1933 роках / ред. В. Романюк. – К. : ВД

«Стилос», 2007. – 288 с.

Василенко В. Голодомор 1932–1933 рр. як злочин

геноциду: правова оцінка / В. Василенко. – К. : Вид-во ім.

Олени Теліги, 2009. – 48 с.

Васильєв В. Голод 1932–1933 років в Україні: нові

інтерпретації та тенденції у вітчизняній історіографії / В.

Васильєв // Історія України: маловідомі імена, події, факти.

– 2004. – Вип.27. – С. 271–302.

Веселова О. Асоціація дослідників голодоморів в Україні

/ О. Веселова // Енциклопедія історії України. – К. : ІІУ

НАН України, 2003. – Т. 1. – С. 147.

Веселова О. Усна історія як джерело у вивченні

геноциду українського народу голодом 1932–1933 років

О. Веселова // Краєзнавство. – 2009. – № 3/4. – С. 269–

Голодомор 1932–1933 років в Україні як злочин

геноциду згідно з міжнародним правом. – К. : ВД «Києво-

Могилянська академія», 2008. – 294 с.

Гойченко Д. Красный апокалипсис: сквозь

раскулачивание и голодомор: мемуары свидетеля /

Д. Гойченко. – К. : «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 2013. –

с.

Гринько А. Жіночі заворушення як засіб боротьби за

виживання дітей у 1932–1933 роках (на матеріалах

Поділля) / А. Гринько // Вісник Кам’янець-Поділ. НУ

ім.І.Огієнка. Історичні науки, 2009. – Вип. 3. – С. 370–

Гудзь В. Втрати українського селянства від

Голодомору в дзеркалі сучасної історіографії / В. Гудзь /

/ Український селянин. – 2015. – Вип. 15. – С. 3–5.

Ісакова Н. Історіографія проблеми голодомору 1932–

рр. в українській та зарубіжній літературі /

Н. Ісакова // Вісник аграрної історії. – 2013. – Вип. 4–5.

Калакура Я. Ментальна складова голодомору в

Україні 1930-х років / Я. Калакура // Міжнародна

конференція «Штучні голоди в Україні ХХ століття» :

матеріали конференції. – К. : БВ, 2018. – С. 257–268.

Калакура Я. Морально-психологічний і ментальний

вимір наслідків Голодомору 1930-х років в Україні /

Я. Калакура // Історична пам’ять, Полтава, 2017. – Вип.37.

– С. 16–22.

Калініченко В. Історіографія голодомору 1932–

років в Україні / В. Калініченко, Є. Яценко // Голод-

геноцид 1933 року в Україні: історико-політологічний

аналіз соціально-демографічних та морально-

психологічних наслідків. – К. – Нью-Йорк, 2000. – С. 15–

Кісь О. Голодомор 1932-33 рр. крізь призму жіночого

досвіду / О. Кусь // Народознавчі Зошити. – 2010. – № 5–

– С. 633–651.

Кісь О. Пережити смерть, розказати невимовне:

гендерні особливості жіночого досвіду Голодомору /

О. Кісь // Українознавчий Альманах. – 2011. – Вип. 6. –

С. 101–107.

Коваленко Л. 33-й: голод:Народна книга-Меморіал /

Л. Коваленко, В. Маняк. – К. : Радянський письменник,

– 584 с.

Командири великого голоду: Поїздка В. Молотова і

Л. Кагановича в Україну та на Північний Кавказ.1932–

рр. / ред. В. Васильєва, Ю. Шаповала. – К. : Генеза,

– 399 с.

Кульчицький С. Голод 1932–1933 рр. в Україні як

геноцид: мовою документів, очима свідків /

С. Кульчицький. – К. : Наш час, 2008. – 239 с.

Людяність у нелюдяний час. Доброчинці в часи

Голодомору / упорядн. В. С. Тиліщак, В. М. Яременко. –

Львів : Часопис, 2013. – 236 с.

Марочко B. Голодомор 1932–1933 років в Україні:

Хроніка / В. Марочко, О. Мовчан. – К. : Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 2008. – 294 с.

Марочко В. Енциклопедія Голодомору / В. Марочко.

– Дрогобич : «Коло», 2018. – 576 с.

Марочко В. Статистика жертв Голодомору:

антропологічно-демографічний дискурс / В. Марочко //

Український історичний журнал. – 2017. – №5. – С. 112–

Марочко В. Сучасна зарубіжна історіографія голоду

–1933 рр. в Україні: нова чи стара інтерпретація? //

В. Марочко // Український історичний журнал. – 2006. –

№3. – С. 186–199.

Маттінглі Д. HYPERLINK “http://uamoderna.com/md/

mattingly-women-in-kolkhoz” “Жінки в колгоспах – велика

сила”: хто вони - українські призвідниці Голодомору? /

Д. Маттінглі // Україна модерна. – 2018. – 20 вересня.

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–

років в Україні. Зведений том. – К. : Вид-во Олени

Теліги, 2008. – 1000 с.

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–

років в Україні. Дніпропетровська область / ред.

С. І. Світленко. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2008. –

с.

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–

років в Україні. Кіровоградська область. –

Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2008. – 920 с.

Сапицька О. Участь жінок у селянському опорі

колективізації та радянській владі, 1928–1932 /

О. Сапицька // Гілея. – 2006. – № 6. – С. 84–94.

Сергійчук В. Голодомор 1932–1933 років як геноцид

українства / В. Сергійчук. – Вишгород : ПП СЕРГІЙЧУК

М.І., 20І5. – 168 с.

Серпутько А. Демографічні наслідки голодомору

–1933 років: історіографія / А. Серпутько // Часопис

української історії. – К., 2005. – Вип. 2. – С. 76–78.

Стасюк О. Геноцид українців: деформація народної

культури / О. Стасюк. – К. : Стилос, 2008. – 223 с.

Сядристий М. Ленін – ідеолог, організатор і

натхненник Голодоморів в Україні / М. Сядристий. –

К. : Вид-во НПУ ім. М. Дагоманова, 2018. – С. 6–7.

Танцюра В. Сталін і Україна / Вісник Харківського

національного університету ім. В. Н. Каразіна /

В. Танцюра, С. Куліш. – 2003. – №603. Історія України. –

Вип. 6.– С. 150–154;

Український Голокост 1932–1933: Свідчення тих, хто

вижив / упор. О. Ю. Мицик. – К. : ВД «КМ Академія»,

– 2009. – Т. 1–6.

Усна історія Голодомору 1932–1933 років у

Північному Приазов’ї: матеріали історико-археографічних

експедицій / упорядн. В. М. Константінова. – Запоріжжя:

АА Тандем, 2009. – 532 с.

Чернявська К. Сучасні історіографічні дослідження проблеми голодомору 1932–1933 рр. в Україні: тенденції

та напрямки / К. Черняхівська // Науковий вісник

Миколаївського національного університету

ім. В.О.Сухомлинського. – Серія Істор.науки. –

Вип. 3.35. – 2013. – С. 262–268.

Шитюк М. Голодомор 1932–1933 років в Україні в

сучасній історіографії (1986–2009 роки) / М. Шитюк,

К. Назарова. – Миколаїв, 2012. – 228 с.

Ящук П. Маловивчені аспекти геноциду голодомору

в Україні / П. Ящук. – Миколаїв, 2012. – С. 217–234.

Режим доступу: HYPERLINK “http://

memorialholodomor.org.ua/holodomor/victims-of-theholodomor”

http://memorialholodomor.org.ua/holodomor/

victims-of-the-holodomor

Режим доступу: HYPERLINK “https://

www.segodnya.ua/ukraine/cbu-nashla-eshche-cotnjuvinovnikov-

holodomora.html” https://www.segodnya.ua/

u k r a i n e / c b u - n a s h l a - e s h c h e -c o t n j u -v in o v n ik o v -

holodomora.html

Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/

html