АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННЯХ ГЕНОЦИДУ-ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ 1932-1933 РР.

Main Article Content

Я.С. Калакура

Abstract

У статті з’ясовано сутність антропологічного
підходу та його особливості в дослідженнях Голодомору-
геноциду 1932-1933 рр. в Україні як найбільшої
гуманітарної катастрофи ХХ ст. з етнічним
забарвленням, показані його актуальність і важливість
у контексті цивілізаційного осмислення історії, переходу
від історії подій до історії людей. Звернуто увагу на
джерелознавчий та історіографічний вимір дослідження.
На основі системного аналізу проблеми окреслено
три сегменти антропології Голодомору: а) жертви
(загиблі та постраждалі); б) винуватці (замовники,
організатори і виконавці злочину); в) носії пам’яті
(очевидці та свідки подій, доброчинці, а також
дослідники трагедії). Кожен із цих сегментів
представлений конкретними людьми, які мають бути
названі поіменно. Під цим кутом зору в рамках 1991-
2018 рр. виокремлено три історіографічні періоди
людинознавчого дослідження Голодомору, в процесі яких
відбувалося нарощування персоналізації наукового
пізнання проблеми і системного поглиблення знань про
його причин, характер, території поширення і наслідки.
Синтез надбань українських та зарубіжних
дослідників мотивів політики комуністичного режиму,
спрямованої на організацію штучного Голодомору в
Україні, співставлення сучасних інтерпретацій
демографічних, морально-психологічних та ментальних
втрат українського народу, критика неприпустимості
применшення їх масштабів дозволили відстежити
провідні напрями нагромадження знань, виявити наявні
прогалини, окреслити дискусійні питання в дослідженні
проблеми, сформулювати низку пропозицій стосовно
подальшої роботи над Національною книгою пам’яті,
активізації антропологічних студій, формування нової
генерації дослідників.

Article Details

Section
Methodology and historiography of agrarian history

References

Бондарчук Я. HYPERLINK “https://histfilos.cdu.edu.ua/

hovyny/46 6-katy-i-zh ertvy-antropoloh ichnyi-vymirholodomoru-

-1933-rokiv.html” Кати і жертви:

антропологічний вимір Голодомору 1932–1933 років

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

www.istpravda.com.ua/artefacts/2012/11/26/101572.

Борисенко В. Свіча пам’яті: Усна історія про геноцид

українців у 1932–1933 роках / ред. В. Романюк. – К. : ВД

«Стилос», 2007. – 288 с.

Василенко В. Голодомор 1932–1933 рр. як злочин

геноциду: правова оцінка / В. Василенко. – К. : Вид-во ім.

Олени Теліги, 2009. – 48 с.

Васильєв В. Голод 1932–1933 років в Україні: нові

інтерпретації та тенденції у вітчизняній історіографії / В.

Васильєв // Історія України: маловідомі імена, події, факти.

– 2004. – Вип.27. – С. 271–302.

Веселова О. Асоціація дослідників голодоморів в Україні

/ О. Веселова // Енциклопедія історії України. – К. : ІІУ

НАН України, 2003. – Т. 1. – С. 147.

Веселова О. Усна історія як джерело у вивченні

геноциду українського народу голодом 1932–1933 років

О. Веселова // Краєзнавство. – 2009. – № 3/4. – С. 269–

Голодомор 1932–1933 років в Україні як злочин

геноциду згідно з міжнародним правом. – К. : ВД «Києво-

Могилянська академія», 2008. – 294 с.

Гойченко Д. Красный апокалипсис: сквозь

раскулачивание и голодомор: мемуары свидетеля /

Д. Гойченко. – К. : «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 2013. –

с.

Гринько А. Жіночі заворушення як засіб боротьби за

виживання дітей у 1932–1933 роках (на матеріалах

Поділля) / А. Гринько // Вісник Кам’янець-Поділ. НУ

ім.І.Огієнка. Історичні науки, 2009. – Вип. 3. – С. 370–

Гудзь В. Втрати українського селянства від

Голодомору в дзеркалі сучасної історіографії / В. Гудзь /

/ Український селянин. – 2015. – Вип. 15. – С. 3–5.

Ісакова Н. Історіографія проблеми голодомору 1932–

рр. в українській та зарубіжній літературі /

Н. Ісакова // Вісник аграрної історії. – 2013. – Вип. 4–5.

Калакура Я. Ментальна складова голодомору в

Україні 1930-х років / Я. Калакура // Міжнародна

конференція «Штучні голоди в Україні ХХ століття» :

матеріали конференції. – К. : БВ, 2018. – С. 257–268.

Калакура Я. Морально-психологічний і ментальний

вимір наслідків Голодомору 1930-х років в Україні /

Я. Калакура // Історична пам’ять, Полтава, 2017. – Вип.37.

– С. 16–22.

Калініченко В. Історіографія голодомору 1932–

років в Україні / В. Калініченко, Є. Яценко // Голод-

геноцид 1933 року в Україні: історико-політологічний

аналіз соціально-демографічних та морально-

психологічних наслідків. – К. – Нью-Йорк, 2000. – С. 15–

Кісь О. Голодомор 1932-33 рр. крізь призму жіночого

досвіду / О. Кусь // Народознавчі Зошити. – 2010. – № 5–

– С. 633–651.

Кісь О. Пережити смерть, розказати невимовне:

гендерні особливості жіночого досвіду Голодомору /

О. Кісь // Українознавчий Альманах. – 2011. – Вип. 6. –

С. 101–107.

Коваленко Л. 33-й: голод:Народна книга-Меморіал /

Л. Коваленко, В. Маняк. – К. : Радянський письменник,

– 584 с.

Командири великого голоду: Поїздка В. Молотова і

Л. Кагановича в Україну та на Північний Кавказ.1932–

рр. / ред. В. Васильєва, Ю. Шаповала. – К. : Генеза,

– 399 с.

Кульчицький С. Голод 1932–1933 рр. в Україні як

геноцид: мовою документів, очима свідків /

С. Кульчицький. – К. : Наш час, 2008. – 239 с.

Людяність у нелюдяний час. Доброчинці в часи

Голодомору / упорядн. В. С. Тиліщак, В. М. Яременко. –

Львів : Часопис, 2013. – 236 с.

Марочко B. Голодомор 1932–1933 років в Україні:

Хроніка / В. Марочко, О. Мовчан. – К. : Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 2008. – 294 с.

Марочко В. Енциклопедія Голодомору / В. Марочко.

– Дрогобич : «Коло», 2018. – 576 с.

Марочко В. Статистика жертв Голодомору:

антропологічно-демографічний дискурс / В. Марочко //

Український історичний журнал. – 2017. – №5. – С. 112–

Марочко В. Сучасна зарубіжна історіографія голоду

–1933 рр. в Україні: нова чи стара інтерпретація? //

В. Марочко // Український історичний журнал. – 2006. –

№3. – С. 186–199.

Маттінглі Д. HYPERLINK “http://uamoderna.com/md/

mattingly-women-in-kolkhoz” “Жінки в колгоспах – велика

сила”: хто вони - українські призвідниці Голодомору? /

Д. Маттінглі // Україна модерна. – 2018. – 20 вересня.

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–

років в Україні. Зведений том. – К. : Вид-во Олени

Теліги, 2008. – 1000 с.

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–

років в Україні. Дніпропетровська область / ред.

С. І. Світленко. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2008. –

с.

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–

років в Україні. Кіровоградська область. –

Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2008. – 920 с.

Сапицька О. Участь жінок у селянському опорі

колективізації та радянській владі, 1928–1932 /

О. Сапицька // Гілея. – 2006. – № 6. – С. 84–94.

Сергійчук В. Голодомор 1932–1933 років як геноцид

українства / В. Сергійчук. – Вишгород : ПП СЕРГІЙЧУК

М.І., 20І5. – 168 с.

Серпутько А. Демографічні наслідки голодомору

–1933 років: історіографія / А. Серпутько // Часопис

української історії. – К., 2005. – Вип. 2. – С. 76–78.

Стасюк О. Геноцид українців: деформація народної

культури / О. Стасюк. – К. : Стилос, 2008. – 223 с.

Сядристий М. Ленін – ідеолог, організатор і

натхненник Голодоморів в Україні / М. Сядристий. –

К. : Вид-во НПУ ім. М. Дагоманова, 2018. – С. 6–7.

Танцюра В. Сталін і Україна / Вісник Харківського

національного університету ім. В. Н. Каразіна /

В. Танцюра, С. Куліш. – 2003. – №603. Історія України. –

Вип. 6.– С. 150–154;

Український Голокост 1932–1933: Свідчення тих, хто

вижив / упор. О. Ю. Мицик. – К. : ВД «КМ Академія»,

– 2009. – Т. 1–6.

Усна історія Голодомору 1932–1933 років у

Північному Приазов’ї: матеріали історико-археографічних

експедицій / упорядн. В. М. Константінова. – Запоріжжя:

АА Тандем, 2009. – 532 с.

Чернявська К. Сучасні історіографічні дослідження проблеми голодомору 1932–1933 рр. в Україні: тенденції

та напрямки / К. Черняхівська // Науковий вісник

Миколаївського національного університету

ім. В.О.Сухомлинського. – Серія Істор.науки. –

Вип. 3.35. – 2013. – С. 262–268.

Шитюк М. Голодомор 1932–1933 років в Україні в

сучасній історіографії (1986–2009 роки) / М. Шитюк,

К. Назарова. – Миколаїв, 2012. – 228 с.

Ящук П. Маловивчені аспекти геноциду голодомору

в Україні / П. Ящук. – Миколаїв, 2012. – С. 217–234.

Режим доступу: HYPERLINK “http://

memorialholodomor.org.ua/holodomor/victims-of-theholodomor”

http://memorialholodomor.org.ua/holodomor/

victims-of-the-holodomor

Режим доступу: HYPERLINK “https://

www.segodnya.ua/ukraine/cbu-nashla-eshche-cotnjuvinovnikov-

holodomora.html” https://www.segodnya.ua/

u k r a i n e / c b u - n a s h l a - e s h c h e -c o t n j u -v in o v n ik o v -

holodomora.html

Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/

html