ПРОБЛЕМИ СТАНОВИЩА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО СЕЛА У ДОБУ АВСТРО-УГОРСЬКОГО ПАНУВАННЯ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ СТЕФАНА КОВАЛІВА

Main Article Content

В. І. Драган

Abstract

На основі вивчення творчої спадщини С. Коваліва
охарактеризовано соціально-економічне становище
західноукраїнського села в часи айстро-угорського
панування. У результаті проведеного дослідження
визначено, що різножанрові праці С. Коваліва про край
приваблюють насамперед багатством живих
спостережень і яскравістю описів. Це дає можливість 

правдиво побачити ті проблеми життя і побуту
населення, з якими воно перебувало насправді в останній
чверті ХІХ – на початку ХХ ст.

Article Details

How to Cite
Драган, В. І. (2019). ПРОБЛЕМИ СТАНОВИЩА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО СЕЛА У ДОБУ АВСТРО-УГОРСЬКОГО ПАНУВАННЯ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ СТЕФАНА КОВАЛІВА. Ukrainian Peasant, (20). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3152
Section
Methodology and historiography of agrarian history

References

Гетьман В. Освітня діяльність і педагогічні погляди

Степана Каваліва : монографія / упорядник Наталія

Калита / В. Гетьман. – Дрогобич : Вид-во ДДПУ, 2006. –

с

Гірняк С. Стефан Ковалів: штрихи до мовного

портрета / С. Гірняк // Актуальні питання гуманітарних

наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих

вчених Дрогобицького державного педагогічного

університету імені Івана Франка / [редактори-

упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. –

Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 12. – С. 248–254.

Гірняк С. Тексти творів Стефана Коваліва як

репрезентанти мовних особливостей Східної Галичини /

С. Гірняк // Науковий часопис НПУ імені

М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і

лексикології української мови. – 2014. – Вип. 11. – С. 171–

Горак Р. Стефан Ковалів. До 150-річчя від дня

народження / Р. Горак. – Трускавець: «Франкова

Криниця», 1998. – 127 с.

Драган В. HYPERLINK “http://dspu.ed u.ua/

history_journal/wp-content/uploads/2018/05/06.pdf” Іван

Франко і Стефан Ковалів: до історії взаємин та

співробітництва / В. Драган // Проблеми гуманітарних

наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного

педагогічного університету імені Івана Франка. Серія

«Історія» / ред. кол. О. Петречко (головний редактор)

та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ

імені Івана Франка, 2017. – Випуск 40. – С. 44–61.

Ковалів С. Американська крисаня / С. Ковалів //

Ковалів С. Твори / Упорядкування, підготовка текстів,

вступна стаття, примітки і словник канд. філолог. Наук

В. М. Лесина та С. І. Дігтяра. – К. : Державне

видавництво художньої літератури, 1958. – С. 590–598.

Ковалів С. Безжурність / С. Ковалів // Ковалів С. Твори

/ Упорядкування, підготовка текстів, вступна стаття,

примітки і словник канд. філолог. наук В. М. Лесина та

С. І. Дігтяра. – К. : Державне видавництво художньої

літератури, 1958. – С. 359–370.

Ковалів С. Гриби / С. Ковалів // Ковалів С. Твори /

Упорядкування, підготовка текстів, вступна стаття,

примітки і словник канд. філолог. наук В. М. Лесина та

С. І. Дігтяра. – К. : Державне видавництво художньої

літератури, 1958. – С. 570–578.

Ковалів С. Дезертир / С. Ковалів // Ковалів С. Твори /

Упорядкування, підготовка текстів, вступна стаття,

примітки і словник канд. філолог. наук В. М. Лесина та

С. І. Дігтяра. – К. : Державне видавництво художньої

літератури, 1958. – С. 161–171.

Ковалів С. Дід Карита / С. Ковалів // Ковалів С. Твори

/ Упорядкування, підготовка текстів, вступна стаття,

примітки і словник канд. філолог. наук В. М. Лесина та

С. І. Дігтяра. – К. : Державне видавництво художньої

літератури, 1958. – С. 266–270.

Ковалів С. Дрогобицький Найда / С. Ковалів // Ковалів

С. Твори / Упорядкування, підготовка текстів, вступна

стаття, примітки і словник канд. філолог. наук

В. М. Лесина та С. І. Дігтяра. – К. : Державне

видавництво художньої літератури, 1958. – С. 388–400.

Ковалів С. Крашена господа // Ковалів С. Твори /

Упорядкування, підготовка текстів, вступна стаття,

примітки і словник канд. філолог. Наук В. М. Лесина та

С. І. Дігтяра. – К. : Державне видавництво художньої

літератури, 1958. – С. 400–420.

Ковалів С. Оповідання, статті, щоденник

(З недрукованої спадщини) / С. Ковалів. – Дрогобич:

Сурма – Львів – інститут МАУП, 2011. – 204 с.

Ковалів С. Оповідання. Казки. Листи (З недрукованої

спадщини) / С. Ковалів. – Борислав, 2009. – 183 с.

Ковалів С. Ройтів шиб / С. Ковалів // Ковалів С. Твори

/ Упорядкування, підготовка текстів, вступна стаття,

примітки і словник канд. філолог. наук В. М. Лесина та

С. І. Дігтяра. – К. : Державне видавництво художньої

літератури, 1958. – С. 97–104.

Ковалів С. Свояки / С. Ковалів // Ковалів С. Твори /

Упорядкування, підготовка текстів, вступна стаття,

примітки і словник канд. філолог. наук В. М. Лесина та

С. І. Дігтяра. – К. : Державне видавництво художньої

літератури, 1958. – С. 337–359.

Ковалів С. Хто винен? / С. Ковалів // Ковалів С. Твори

/ Упорядкування, підготовка текстів, вступна стаття,

примітки і словник канд. філолог. Наук В. М. Лесина та

С. І. Дігтяра. – К. : Державне видавництво художньої

літератури, 1958. – С. 628–648.

Ковалів С. Ян Кабатек / С. Ковалів // Ковалів С. Твори

/ Упорядкування, підготовка текстів, вступна стаття,

примітки і словник канд. філолог. наук В. М. Лесина та

С. І. Дігтяра. – К. : Державне видавництво художньої

літератури, 1958. – С. 329–337.

Колінько О. Стефан Ковалів. Мала проза крізь призму

часу (сучасна інтерпретація) / О. Колінько. – К. : Знання

України, 2002. – 177 с.

Коцопей Г. Питання виховного ідеалу української

молоді у творчій спадщині Стефана Коваліва / Г. Коцопей

// Психолого-педагогічні проблеми сільської школи :

збірник наукових праць Уманського державного

педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред.

кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань :

ФОП Жовтий О. О., 2014. – Випуск 48. – С. 209–216.

Лесин В. Стефан Ковалів / В. Лесин // Ковалів С.

Вибрані оповідання. – Львів : Книжково-журнальне

видавництво, 1952. – С. 3–22.

Лесин В., Дігтяр С. Літописець дореволюційного

Борислава / В. Лесин, Д. Дігтяр // Ковалів С. Твори. – К. :

Державне видавництво художньої літератури, 1958. –

С. 3–33.

Микулич О. Борислав у творчості Стефана Коваліва

/ О. Микулич // Іван Зег. Серія : Видатні постаті у

нафтовій історії міста Борислава. – Дрогобич : видавець

Сурма С., 2008. – С. 72–82.

П’ятка С. Продукція нафти (скального олію) в

Бориславі / С. П’ятка // Літературно-науковий вісник. –

Львів, 1903. – Т. ХХІІ. – Кн. 5. – С. 100–113.

П’ятка С. Продукція нафти (скального олію) в

Бориславі / С. П’ятка // Ковалів С. Оповідання, статті,

щоденник (З недрукованої спадщини). – Дрогобич:

Сурма – Львів – інститут МАУП, 2011. – С. 68–79.

Шалата М. Невідоме з творчості С. Коваліва /

М. Шалата // Ковалів Стефан. Оповідання. Казки. Листи

(З недрукованої спадщини). – Борислав, 2009. – С. 3–12.