СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО НА ТЕРИТОРІЯХ НОВОЇ СЕРБІЇ ТА НОВОСЛОБІДСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ПОЛКУ ЗА МАТЕРІАЛАМИ «ЩОДЕННИКА ПОДОРОЖІ І.А.ГІЛЬДЕНШТЕДТА ЄЛИЗАВЕТГРАДСЬКОЮ ПРОВІНЦІЄЮ (ТРАВЕНЬ – ЛИПЕНЬ 1774 РОКУ)»

Main Article Content

С.С. Дідик

Abstract

Автором статті на основі наративного джерела
особистого походження «Щоденника подорожі
І.А.Гільденштедта Єлизаветградською провінцією
(травень – липень 1774 року)» реконструйовано основні
риси сільського господарства населення Нової Сербії та
Новослобідського козацького полку. «Щоденник…» є
інформаційним джерелом стосовно галузей сільського
господарства, сільськогосподарських культур, що
вирощувалися, врожайності, стану грунтів тощо. Його
аналіз дозволяє констатувати, що землеробство та
скотарство були основними галузями у господарстві
населення краю, а садівництво, городництво і
бджільництво носили допоміжний характер. Рівень
розвитку сільського господарства на зазначених
територіях сприяв задоволенню власних потреб населення
у продуктах сільськогосподарського виробництва.

Article Details

How to Cite
Дідик, С. (2019). СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО НА ТЕРИТОРІЯХ НОВОЇ СЕРБІЇ ТА НОВОСЛОБІДСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ПОЛКУ ЗА МАТЕРІАЛАМИ «ЩОДЕННИКА ПОДОРОЖІ І.А.ГІЛЬДЕНШТЕДТА ЄЛИЗАВЕТГРАДСЬКОЮ ПРОВІНЦІЄЮ (ТРАВЕНЬ – ЛИПЕНЬ 1774 РОКУ)». Ukrainian Peasant, (20). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3151
Section
Methodology and historiography of agrarian history

References

Соколов К. Историческая и статистическая записка о

военном городе Елисаветграде / К. Соколов // Записки

Одесского общества итории и древностей (далі - ЗООИД).

– 1848. – Т. 2. – Отд. І. - С. 386–395.

Путешествие И.А. Гильденштедта по

Елисаветградской провинции (1774 г.) // Елисаветградский

вестник. – 1889.-№ 38, 41, 44, 49, 51, 53, 60, 64, 65, 69.

Подорож Єлисаветградською провінцією 1774 року

(Передмова. Пивовар А.В.) [Електронний ресурс] /

Мислене древо. – Режим доступу: https://www.myslenedrevo.

com.ua/uk/Sci/HistSources/Gueldenstaedt1774/

Preface.html

Шугуров М. Дневник путешествия в Южную Россию

ак. С.-Петербургской Академии наук Гильденштедта в

-1774 гг. / М. Шугуров // ЗООИД. – 1879. – Т.XI. –

С. 180-228

Никифоренко Н.О. Мандрівні записки

Й.А.Гільденштедта як джерело з соціально-економічної

історії України другої половини XVIII ст.: Автореф. дис...

канд. іст. наук: 00.07.06 / Н.О. Никифоренко ; Донец. держ.

ун-т. – Донецьк, 2000 – укp.

Никифоренко Н.О. Щоденник подорожі

І.А. Гільденштедта Єлизаветградською провінцією

(травень – липень 1774 року) / Н.О. Никифоренко //

Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної

України Запорізького державного університету : Південна

Україна XVIII–XIX ст. – Вип. 4 (5). – 1999. – Запоріжжя:

РА “Тандем-У”, 1999. – С. 15-40.

Никифоренко Н.О. Про сільськогосподарське

виробництво у маєтках К. Розумовського у другій

половині XVIII ст (на матеріалах “Щоденника”

І.А. Гільденштедта) / Н.О. Никифоренко // Питання

аграрної історії України та Росії (XVIII-XIX ст.): Матеріали

третіх наукових читань, присвячених пам’яті Д.П. Пойди.

– Дніпропетровськ, 1999. – С. 66-71.

Кір’язєва Н.О. Про “релігійну толерантність” у

політиці російського уряду щодо заселення Новоросії у

-70-х рр. XVIII ст. (за матеріалами подорожі

Й.А. Гільденштедта) / Н.О. Кір’язєва // Вісник

Університету внутрішніх справ. – Вип.7. – Ч.1.–Харків,

– С. 65-68.

Никифоренко Н., Пірко В. Мандрівні записки

І.А. Гільденштедта як джерело з історії України другої

половини XVIII ст. / Н. Никифоренко, І. Пірко – У кн.:

Осягнення історії: Збірник наукових праць на пошану

професора М.П. Ковальського з нагоди 70-річчя. –

Острог - Нью-Йорк, 1999. – С. 376-389

Посунько О.М. Нова Сербія та Слов’яносербія –

військово-землеробські поселення на Півдні України

(1751 – 1764 рр.). / О.М. Посунько // Канцелярія

Новосербського корпусу (1754–1764 рр.) – Запоріжжя,

– С. 43-96.

Дідик С.С. Новослобідський козацький полк (1753–

. ) / С.С. Дідик. - К., 2013. – 188 с. (Серія «Запорізька

спадщина». Випуск 18)

Полное собрание законов Российской империи. –

СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной

ЕИВ Канцелярии, 1830. – Т. 16. – С. 657-667, 660-661.

Дідик С.С. Новослобідський козацький полк (1753-

рр.): дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Дідик Сергій

Сергійович ; ДВНЗ «Запорізький національний унівеситет

МОН України». - Запоріжжя, 2009. - 278 арк.

Полезное ископаемое мергель, как удобрение

[Електронний ресурс] / Агро Бизнес. Бизнес на ельском

хозяйстве от А до Я. – Режим доступу: http://www.agrobiz.

ru/udobreniya/poleznoe-iskopaemoe-mergel-kakudobrenie.

html#i-3

А. Шмидт. Vатериалы для географии и статистики

России, собранные офицерами генерального штаба.

Херсонская губерния. – 2. Земледельческие орудия

[Електронний ресурс] / Обласна унiверсальна наукова

бiблiотека iм. Д.I.Чижевського. – Режим доступу: http://

library.kr.ua/elib/shmidt/zemorud.html

Ясенець білий Dictamnus albus L. (D. fraxinella DC.)

[Електронний ресурс] / Червона книга України. – Режим

доступу: https://redbook-ua.org/item/dictamnus-albus-l/