СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАДІЛИ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИШІВ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РР.

Main Article Content

О.В. Лук’яненко

Abstract

У статті розкрито становище освітян вищої
педагогічної школи радянської України у часи
хлібозаготівельної кампанії 1930-х років, що вилилася у
геноцид. Автором проаналізовано практику влади із
забезпечення студентів та викладачів хлібом, ініціативи
з організації спеціальних підсобних господарств. Автором
вивчено відмінності, що їх мало голодне повсякдення
колективів міських вишів та педагогічних технікумів в
окремих сільських районах України.

Article Details

How to Cite
Лук’яненко, О. (2019). СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАДІЛИ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИШІВ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РР. Ukrainian Peasant, (20). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3147
Section
Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events

References

Синявська О. О. Спогади очевидців Голодомору

-1933 років як історичне джерело (за матеріалами

Біляївського району Одеської області). URL: http://

zif.onu.edu.ua/article/viewFile/65518/60760

Савчук К. Голодомор – український геноцид. Вісник

Львівського університету. Серія міжнародні відносини.

Випуск 37. Ч. 2. C. 58–64.

Копитько І. Голодомор 1932—1933 років в Україні:

про що свідчать архівні документи. URL: http://

www.ukrbook.net/DAD/publ/Kopitko_7_08.pdf

Ісакова Н. П. Історіографія проблеми голодомору

-1933 рр. в українській та зарубіжній літературі.

Вісник аграрної історії. Збірник наук. праць. 2013. №4-5.

С.71-79.

Комарніцький О. Б. Cтуденти-педагоги у модернізації

вищої освіти радянської України у 1920-1930-х рр.:

монограф. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня

«Рута, 2017. 984 с.

Центральний державний архів громадських об’єднань

України. Ф.1. Оп. 20. Спр. 5294, 33 арк.

Центральний державний архів вищих органів влади

та управління України (далі – ЦДАВО України). Ф. 166.

Оп. 11. Спр.319, 314 арк.

Держархів Полтавської області. Ф.П-521. Оп.1. Спр.

, 48 арк.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 10. Спр. 1501, 60 арк.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 10. Спр. 1525, 36 арк.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 9. Спр. 1591, 495 арк.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 11. Спр.339, 43 арк.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 11. Спр.336, 23 арк.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 11. Спр.347, 112 арк.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 11. Спр.316, 179 арк.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 11. Спр.343, 20 арк.