ДІЯЛЬНІСТЬ ПЛАТОНА ДОМАНИЦЬКОГО ЩОДО ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ В ОЩАДНО-ПОЗИЧКОВОМУ ТОВАРИСТВІ С. КОЛОДИСТОГО (1908-1910): СПРОБА МІКРОАНАЛІЗУ

Main Article Content

О. О. Комарова

Abstract

У статті досліджено діяльність колодянина
Платона Доманицького, який на початку кооперативної
кар’єри виконував роль доглядача Колодянського ощадно-
позичкового товариства з кооперативною крамницею
на балансі організації.
Висвітлено стан вивчення теми в українській
історіографії, ступінь її джерельного забезпечення. На
основі епістолярних джерел з’ясовано умови та
особливості діяльності Колодянської кооперативної
організації впродовж відсутності Василя Доманицького,
який перебував на вимушеному лікуванні спершу в
Закопаному (Польща), невдовзі у Аркашоні (Франція).

Проаналізовано дії його брата Платона задля владнання

критичної фінансової ситуації з селянським ощадно-
позичковим товариством впродовж 1908 1910 рр.
Визначено роль родини Доманицьких у розвитку місцевої
кооперації у зазначених хронологічних межах та
взаємозв’язок з членами товариства. Показані кадрові
прорахунки П. Доманицького, який дистанційно наглядав
за кредитним товариством, перебуваючи з 1910 р. на
військовій службі.

Article Details

How to Cite
Комарова, О. О. (2019). ДІЯЛЬНІСТЬ ПЛАТОНА ДОМАНИЦЬКОГО ЩОДО ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ В ОЩАДНО-ПОЗИЧКОВОМУ ТОВАРИСТВІ С. КОЛОДИСТОГО (1908-1910): СПРОБА МІКРОАНАЛІЗУ. Ukrainian Peasant, (20). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3145
Section
Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events

References

Сарбей В. Г. Національне відродження України. К. :

Видавничий дім «Альтернативи», 1999. 336 с.

Фареній І. А. Кооперативний рух у Наддніпрянській

Україні в другій половині XIX – на початку ХХ століття.

Черкаси : Відлуння-Плюс, 2008. 432 с.

Мицик В. Ф. Брати Доманицькі // Мицик

В. Ф. Виднокрай. К. : КВІЦ, 2010. 260 с.

Дубінський В., Комарова О. В. Доманицький у

кооперативному русі Наддніпрянської України на початку

ХХ століття // Наукові праці Кам’янець-Подільського

національного університету імені Івана Огієнка. Історичні

науки. Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2016»,

Т.24. На пошану професора В. А. Смолія. С.273-

Хоменко В. Чистий серцем. Василь Доманицький в

архівних документах // Колос Тальнівщини. 2010, 10 черв.

С.6.

Мицик В. Трудівник пера на рідній ниві // Час/Тіmе,

20 26 берез. (№12). С.11.

Пантелеймоненко А. О. Аграрна кооперація в Україні:

теорія і практика. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. 347 с.

Лисенко О. В. «Просвіти» Наддніпрянської України

у Дожовтневий період. К., 1990. 34 с.

Доманицький П. Лист до Доманицького В. М.

VIII.1908 р.] Автограф. ВР ІЛ НАН України, ф.47,

спр.183, 2 арк.

Доманицький П. Лист до Доманицького В. М.

I.1909 р.] Автограф. Там само, ф.47, спр.186, 2 арк.

Доманицький П. Листівка до Доманицького В. М.

IІІ.1909 р.] Автограф. Там само, спр.187, 1 арк.

Доманицький П. Листівка до Доманицького В. М.

V.1909 р.] Автограф. Там само, спр.190, 1арк.

Доманицький П. Лист до Доманицького В. М.

Х.1909 р.] Автограф. Там само, спр.191, 2 арк.

Доманицький П. Лист до Доманицького В. М.

І.1910 р.] Автограф. Там само, спр.192, 2 арк.

Отчет за 1908 год Колодистского ссудо-

сберегательного тов-ва. Там само, спр.1000. 2 арк.

Лотоцький О. В. М. Доманицький – громадянин //

Василь Доманицький (З нагоди 15-ї річниці його смерті).

Подєбради : Вид-во «Кооперативний Фонд імені Василя

Доманицького», 1925. С.4-14.