ВИРІШЕННЯ АГРАРНОГО ПИТАННЯ В ПОЛЬЩІ (1918-1926 РР.)

Main Article Content

В.Ф. Боєчко

Abstract

У статті досліджено вирішення аграрного
питання за умов становлення державності Польської
республіки. Визначено, що під час становлення
державності Польща залишалась аграрною країною.
Більшість населення була задіяна в сільському
господарстві. Вирішення аграрного питання було одним
із найважливіших, що постали перед політичною елітою
країни. Зовнішньополітичні загрози та економічні
проблеми активізували вирішення аграрних питань
польським Сеймом та урядом за підтримки більшості
політичних партій та політичних об’єднань.

Article Details

How to Cite
Боєчко, В. (2019). ВИРІШЕННЯ АГРАРНОГО ПИТАННЯ В ПОЛЬЩІ (1918-1926 РР.). Ukrainian Peasant, (20). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3143
Section
Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events

References

Зашкільняк Л. Історія Польщі. Від найдавніших часів до

наших днів / Л. Зашкільняк, М. Крикун. – Львів, 2002. –

с.

Алексієвець Л. Польща: утвердження незалежної

держави 1918–1926 / Л. Алексієвець. – Тернопіль, 2006. –

с.

Баран З. Відродження і становлення Польської держави

– 1921 рр. / З. Баран. – Львів : ЛДУ, 1995. – 52 с.

Матвеев Г. «Третий путь?» Идеология аграризма в

Чехословакии и Польше в межвоенный период /

Г. Матвеев. – М. : Высшая школа, 1992. – 240 c.

Drozdowski M. Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej /

М. Drozdowski // Polska odrodzona. 1918–1939. Paсstwo.

Spoіeczeсstwo. Kultura. – Warszawa : Wiedza Powszechna,

– S. 408-462.

Żarnowski J. Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej

–1939. / J. Żarnowski – Warszawa, 1973. – 434 s.

Айненкель А. Крестьянство и крестьянские партии в

политической системе II Речи Посполитой / А. Айненкель /

/ Социальная структура и политические движения в странах

Центральной и Юго-Восточной Европы. Межвоенный

период. – М. : Наука, 1986. – 248 с.

Kaliński J. GospodarkaPolski w XX wieku / J. Kaliński,

Z. Landau. – Warszawa: Polske Wydawnictwo Ekonomiczne,

– 409 s.

Jezierski A. Historia Gospodarcza Polski / A. Jezierski,

C. Leszczynska. – Warszawa : Key Text, 1999. – 560 s.

Ротшильд Д. Східно-Центральна Європа між двома

світовими війнами / Д. Ротшильд [пер. з англ. В. П. Канаша].

– К., 2001. – 496 с.

Roszkowski W. Rolnictwo i leњnictwo / W. Roszkowski /

/ Problemy gospodarcze Drygiej Rzeczypospolitej. –

Warszawa, 1989. – 457 s.

Mieszczankowski M. Struktura agrarna Polski

międzywojennej / M. Mieszczankowski. – Warszawa,

– 337 s.

Корновенко С. Європейський контекст аграрного

законопроекту земельної комісії під головуванням

О. Билимовича – В. Челіщева / С. Корновенко // Вісник

Черкаського національного університету. Серія Історичні

науки. –2012. – Вип. 248. – С. 100–105.

Jablonowski M. dziejów gospodarczych Polski lat 1918–

/ M. Jablonowski. – Warszawa, 1992. – 237 s.

Дильонгова Г. Історія Польщі 1795-1990 / Г. Дильонгова. –

К. : Вид. дім «Києво-Могилянська Академія», 2007. – 239 с.