ЕВОЛЮЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В ПП «АГРОЕКОЛОГІЯ» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

Main Article Content

В. Д. Орехівський

Abstract

Встановлено, що система органічного землеробства, розроблена та впроваджена С. Антонцем у ПП «Агроекологія» упродовж другої половини ХХ – початку ХХІ ст., базується на застосуванні структури посівних площ і спеціалізованих сівозмін, мілкого безполицевого обробітку ґрунту, вирощування багаторічних бобових трав, сидератів та внесення органічних добрив, а також екологічно безпечних агротехнічних і біоценотичних заходів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур. Визначено, що впровадження системи органічного землеробства у вітчизняних господарствах, забезпечує підвищення продуктивності сільськогосподарських культур та збереження родючості ґрунту, покращує водний, поживний та фітосанітарний стан ґрунту і посівів, попереджує ерозійні процеси та сприяє збільшенню отримання екологічно чистої продукції.

Article Details

How to Cite
Орехівський, В. Д. (2016). ЕВОЛЮЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В ПП «АГРОЕКОЛОГІЯ» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ. Ukrainian Peasant, (18). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2187
Section
Features of agricultural development in the Soviet period

References

Писаренко В. М. Органічне землеробство для приватного сектора / В. М. Писаренко, П. В. Писаренко, С. В. Пономаренко. – Полтава: [б. в.], 2017. – 140 с.

Антонець С. С. Органічне землеробство: з досвіду ПП «Агроекологія» Шишацького району Полтавської області/ С. С. Антонець, А. С. Антонець, В. М. Писаренко. – Полтава : РВВ ПДАА, 2010. – 200 с.

Писаренко В. М. Система органічного землеробства агроеколога Семена Антонця / В. М. Писаренко, А. С. Антонець, П. В. Писаренко. – Полтава: [б. в.], 2017. – 124 с.

Писаренко В. М., Писаренко П. В., Писаренко В. В. Агроекологія / В. М. Писаренко, П. В. Писаренко, В. В. Писаренко. – Полтава : ФОП «Говоров С. В.», 2008. – 255 с.

Бойко П. І., Бородань В. О., Коваленко Н. П. Екологічно збалансовані сівозміни – основа біологічного землеробства

/ П. І. Бойко, В. О. Бородань, Н. П. Коваленко // Вісник аграрної науки. – 2005. – № 2. – С. 9–13.

Коваленко Н. П. Становлення та розвиток науково- організаційних основ застосування вітчизняних сівозмін у системах землеробства (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.): монографія / Н. П. Коваленко. – Київ : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 490 с.

Стецишин П. О. Основи органічного виробництва / П. О. Стецишин, В. В. Пиндус, В. В. Рекуненко. – Вінниця : Нова книга, 2011. – 552 с.

Писаренко В. М. Антонець Семен Свиридонович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1956–2015 роки / В. М. Писаренко, А. С. Антонець. – Київ : ТОВ «Видавництво «Зерно», 2015. – 480 с.

Куценко А. М., Писаренко В. Н. Выращивание экологически чистой продукции в малых крестьянских и

фермерских хозяйствах / А. М. Куценко, В. Н. Писаренко. – Київ : УМКВО, 1992. – 56 с.

Антонець С. С. Сидеральні культури / С. С. Антонець, А. С. Антонець, В. М. Писаренко. – Полтава : Сімон, 2011. – 51 с.