КРИТИКА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛІНСЬКОГО КЕРІВНИЦТВА КІНЦЯ 1920-Х – ПОЧАТКУ 1930-Х РОКІВ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ «ОГОНЕК»

Main Article Content

А. О. Каюк

Abstract

Наприкінці 1980-х рр. журнал «Огонек» був одним з тих періодичних видань, які найбільшою мірою відображали суспільний настрій і соціальні очікування. Пропагуючи ідеї перебудови, тижневик зіграв важливу роль у розвінчуванні міфів, які були створені радянською ідеологією. У статті проаналізовано публікації стосовно аграрної політики сталінського керівництва кінця 1920-х – початку 1930-х років у журналі «Огонек». З’ясовано, що в тижневику обговорювалися такі питання, як суть колективізації та жорсткі методи її впровадження, розкуркулювання, наслідки аграрних перетворень. Зазначається, що зі сторінок популярного
журналу читачі дізнавалися про історичні факти та події, які замовчувалися десятиліттями.

Article Details

Section
Features of agricultural development in the Soviet period

References

Есикова Е. Журнал «Огонек» в контексте переходных епох: Автореф. дис. …канд. истор. наук / Е. Есикова. – М., 2011. – 21 с.

Гордина О. Проблемы отечественной истории на страницах массового журнала «Огонек» 1987–1991 гг. Тематический анализ: Автореф. дис. …канд. истор. наук / О. Гордина. – Нижний Новгород, 2004. – 26 с.

Елисеева Н. Советское прошлое: начало переоценки / Н. Елисеева // Отечественная история. – 2001. – № 2. – С.93–105.

Мельникова Т. Историография аграрной политики СССР 30-х гг. / Т. Мельникова // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2009. – № 2. – С.61– 72.

Тарасов В. Роль публіцистики у вивченні «білих плям» української історії. 1989 – 1991 рр.: Автореф. дис. …канд. істор. наук. – Дніпропетровськ, 2008. – 15 с.

Костиков В. Не плакатный герой / В. Костиков // Огонек. – 1989. – № 17. – С.26–30.

Быков Н. Госагропром умер! Да здраствует?... / Н.Быков // Огонек. – 1989. – № 25. – С. 1, 4.

Зараев М. Тяжелая ноша / М. Зараев, С. Шведов // Огонек. – 1989. – № 26. – С. 4–7.

Никитина Я. Внук кулака / Я. Никитина // Огонек. – 1989. – № 33. – С. 1–3.

Мочалова Н.Слово читателя / Н. Мочалова // Огонек. – 1988. – № 8. – С.4.

Гамаюн Я. Слово читателя / Я. Гамаюн // Огонек. – 1987. – № 32. – С. 27.

Федченко Н. Ничего не стирает время / Н. Федченко // Огонек. – 1987. – № 35. – С.6.

Орлов А. Тайная история сталинских преступлений / А. Орлов // Огонек. – 1989. – №. 47. – С. 18–22.

Коновалова И. Шолохов как зеркало русской коллективизации / И. Коновалова // Огонек. – 1990. – №25.

– С.26–29.

И. Хмильковский. Слово читателя / И. Хмильковский // Огонек. – 1988. – № 12. – С.3.