ОСОБЛИВОСТІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ХІХ СТОЛІТТІ

Main Article Content

Н. П. Коваленко

Abstract

Встановлено, що у ХІХ ст. аграрне виробництво на українських землях відбувалось відповідно до розвитку продуктивних сил суспільства, його соціально-економічних особливостей і науково-технічного прогресу
та ґрунтувалось на пріоритетних наукових напрямках і поширенні галузевих наукових знань. Визначено, що здобутки українських вчених із розроблення ефективного господарювання знайшли своє втілення у практиці сільськогосподарських товаровиробників, як поміщиків, так і окремих селянських господарств. З’ясовано істотну перешкоду в удосконаленні аграрного виробництва, яка полягала у застосуванні недосконалих агротехнічних методів через відсутність спеціальних шкіл та розвинених поміщицьких господарств і ферм, що могли б слугувати зразком для селян.

Article Details

How to Cite
Коваленко, Н. П. (2016). ОСОБЛИВОСТІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ХІХ СТОЛІТТІ. Ukrainian Peasant, (18). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2176
Section
The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the

References

Коваленко Н. П. Становлення та розвиток науково-організаційних основ застосування вітчизняних сівозмін

у системах землеробства (друга половина ХІХ – початок

ХХІ ст.): монографія / Н. П. Коваленко. – Київ : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 490 с.

Центральний державний історичний архів України (далі – ЦДІА України). – Ф.442. – Оп. 1. – Спр. 1195, ч. 1. – 208 арк.

ЦДІА України. – Ф. 442. – Оп. 1. – Спр.1195, ч. 2. – 207 арк.

ЦДІА України. – Ф.1958. – Оп. 3. – Спр. 793. – 84 арк.

ЦДІА України. – Ф.51. – Оп. 1. – Спр.1109. – 99 арк.

Держархів Київської області. – Ф.2. – Оп.41. – Спр.191. –

арк.

Держархів Київської області. – Ф.804. – Оп. 1. – Спр.2521. – 99 арк.

ЦДІА України. – Ф.2053. – Оп. 1. – Спр.130. – 12 арк.

ЦДІА України. – Ф.2219. – Оп. 1. – Спр.235. – 1 арк.

ЦДІА України. – Ф.442. – Оп.691. – Спр.237. – 238 арк.

ЦДІА України. – Ф.500. – Оп. 1. – Спр.161. – 125 арк.

ЦДІА України. – Ф.442. – Оп.533. – Спр.183. – 53 арк.

ЦДІА України. – Ф.442, оп. 540. – Спр.131. – 23 арк.

ЦДІА України. – Ф.442. – Оп. 712. – Спр.420. – 388 арк.

ЦДІА України. – Ф.442. – Оп.712. – Спр.424. – 415 арк.

ЦДІА України. – Ф.442. – Оп. 533. – Спр.242. – 56 арк.

ЦДІА України. – Ф.442. – Оп.534. – Спр.422. – 87 арк.

ЦДІА України. – Ф.442. – Оп.691. – Спр.237. – 641 арк.

Держархів Київської області. – Ф.804. – Оп. 1. – Спр.120. – 56 арк.

Держархів Київської області. – Ф.804. – Оп.1. – Спр.1669. – 73 арк.

Держархів Київської області. – Ф.804. – Оп.1. – Спр.2200. – 96 арк.

Держархів Київської області. – Ф.1. – Оп. 295. - Спр.54874. – 205 арк.

Держархів Київської області. – Ф.1. – Оп.295. – Спр.65695. – 132 арк.

Держархів Київської області. – Ф.804. – Оп.1. – Спр.904. – 78 арк.

Держархів Київської області. – Ф.804. – Оп.1. – Спр.2491. – 125 арк.