ВСЕУКРАЇНСЬКІ СИМПОЗІУМИ З АГРАРНОЇ ІСТОРІЇ: НОВІТНЯ СТОРІНКА ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

Main Article Content

А. П. Іржавська

Abstract

У статті йдеться про наукові симпозіуми з аграрної історії, які проводяться Інститутом історії України НАН України, Черкаським національним університетом ім. Богдана Хмельницького та Науковим товариством 
істориків-аграрників. Висвітлено проблематику, рівень і формат історико-аграрних форумів та їх вплив на перспективи досліджень з історії селянства та сільського господарства. Констатовано, що симпозіуми також виявляють пильний інтерес до сучасних питань сільськогосподарського виробництва та соціальних проблем села. Учасники аналізують і розробляють підходи до подолання нинішніх негативних тенденцій у розвитку сільського господарства, містять рекомендації щодо використання історичного досвіду для розв’язання інституціональних проблем сільської місцевості.

Article Details

How to Cite
Іржавська, А. П. (2016). ВСЕУКРАЇНСЬКІ СИМПОЗІУМИ З АГРАРНОЇ ІСТОРІЇ: НОВІТНЯ СТОРІНКА ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ. Ukrainian Peasant, (18). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2171
Section
Historiography of agrarian history

References

Мельниченко В. М. З історії симпозіумів / В. М. Мельниченко // Історико-аграрні обрії. – № 4. – 15 березня

р. – С. 1.

Мельниченко В. М. Шостий Всеукраїнський симпозіум

з проблем аграрної історії / В. М. Мельниченко // Історико-аграрні обрії. – № 5. – 26 квітня 2006 р. – С. 1.

Фареній І. А. VIII Міжнародний симпозіум із проблем

аграрної історії / І. А. Фареній // Український історичний

журнал. – 2011. – № 1. – С. 232–235.

Фареній І. А. Відбувся Восьмий симпозіум з проблем аграрної історії, приурочений до 10-ї річниці діяльності

Наукового товариства істориків-аграрників / І. А. Фареній // Історико-аграрні обрії. – № 21. – вересень 2010 р. – С. 1–3.

Іржавська А. П. 10-й Ювілейний… / А. П. Іржавська // Історико-аграрні обрії. – № 31. – 2015. – С. 3–5.

Іржавська А. П. Симпозіуми з аграрної історії в Україні / А. П. Іржавська // Історико-аграрні обрії. – № 31. – 2015. – С. 1–2.

Іржавська А. П. X Всеукраїнський симпозіум із проблем

аграрної історії / А. П. Іржавська // Український історичний журнал. – 2014. – № 6 . – С. 224–227.

Програма VII Міжнародного симпозіуму з проблем аграрної історії, 17–18 вересня 2008 р., м. Черкаси. – Черкаси : ПП Чабаненко Ю. А., Видавництво «Ант», 2008. – 20 с.

Програма VIII Міжнародного симпозіуму з проблем аграрної історії, 23–24 вересня 2010 р., м. Черкаси. – Черкаси : ПП Чабаненко Ю. А., Видавництво «Ант», 2010. – 20 с.

Програма ІІІ Всеукраїнського симпозіуму з аграрної історії, 17–18 травня 2001 р., Черкаси–Мліїв. – Черкаси:

Науково-дослідний інститут селянства, 2001. – 11 с.

Програма ІХ Всеукраїнського симпозіуму з проблем

аграрної історії, 20–21 вересня 2012 р., м. Черкаси. – Черкаси : ПП Чабаненко Ю. А., Видавництво «Ант», 2012. – 16 с.