ВЗАЄМОДІЯ СЕЛЯНСТВА ГАЛИЧИНИ З ДЕРЖАВНИМИ І ВІЙСЬКОВИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ В ХОДІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Main Article Content

В. Є. Рутар

Abstract

У статті окреслено співпрацю населення ЗУНР із державними і військовими органами під час польсько-української війни у листопаді 1918 – липні 1919 рр. Проаналізовано ситуацію і випадок Східної Галичини, де українці і поляки стали заручниками через прагнення місцевих політичних еліт і держав-переможців, які, не враховуючи жодних етнічних чи історичних традицій, вдалися до маніпуляцій, щоб зупинити загрозу червоного терору на власних кордонах. Автор висновує, що українське селянство, яке становило основну верству населення Східної Галичини було заангажоване у державотворчий процес, а чи не найбільше у творення національних збройних сил, ставши ресурсом для мобілізації, підґрунтя ям для проведення реквізицій, рушієм для доброчинних акцій, постачальником продовольства та одягу.

Article Details

How to Cite
Рутар, В. Є. (2016). ВЗАЄМОДІЯ СЕЛЯНСТВА ГАЛИЧИНИ З ДЕРЖАВНИМИ І ВІЙСЬКОВИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ В ХОДІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ. Ukrainian Peasant, (18). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2168
Section
To the 100th Anniversary of the Ukrainian National-Democratic Revolution

References

Литвин М. Історія ЗУНР / M. Литвин, К. Науменко. –Львів : Олір, 1995. – 368 с.

Литвин М. Українсько-польська війна 1918–1919 рр. / М. Литвин. – Львів : Ін-т українознавства НАНУ, 1998. – 437 с.

Макарчук С. Українська республіка галичан. Нарис про

ЗУНР / С. Макарчук. – Львів : Світ, 1997. – 192 с.

Рутар В. Допомога цивільного населення ЗУНР у матеріально-технічному забезпечені Галицької армії (1918–1919 рр.) / В. Рутар // Історичні пам’ятки Галичини: матеріали п’ятої наук. краєзнавчої конф. (Львів, 12 листопада 2010 р. ). – Львів, 2011. – С. 83–90.

Рутар В. Мобілізаційне і матеріально-технічне абезпечення Галицької армії в період українсько-польської війни 1918–1919 рр. (за матеріалами повітової преси ЗУНР) / В. Рутар // Військ.-наук. вісник. – 2010. – Вип. 14. – С. 79–92.

Шанковський Л. Українська армія в боротьбі за державність / Л. Шанковський. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1958. – 317 с.

Шанковський Л. Українська Галицька армія: воєнно-історична студія / Л. Шанковський. – Вінніпег, 1974.– 396 с.

ЦДІА у м. Львові. – Ф. 581. – Оп. 1. – Спр. 123. Спогади члена президії УН Ради [Володимира Бачинського] про

діяльність уряду ЗУНР у 1918–1919 рр. та огляд політичної діяльності українських партій Сх. Галичини за 1920–1923 рр.

Дрогобицький Листок. – 1918.

Република. – 1919.

Карпинець І. Історія 8 Галицької бригади (давнішої “Групи Рудки” або “Групи Гофмана”) / І. Карпинець // Літопис Червоної Калини. – Львів, 1934.

Стрийський Вістник. – 1919.

Biblioteka Narodowa Warszawa. – № 95082. Zachodnioukraiсska Republika Ludowa. Komisariaty powiatowe i Komendy wojskowe. Raporty, meldunki, korespondencja. 1918–1919.

ЦДІА у м. Львові. – Ф. 309. – Оп. 1. – Спр. 2657. Приказы “украинской стацийной команды” в Роздоле.

ЦДАВОВУ. – Ф. 2188. (Начальна Команда Галицької армії ЗоУНР, м. Чортків), Оп. 1. – Спр. 1. Накази Начальної Команди Галицької армії.

Українські Вісті. – 1919.

Золочівське Слово. – 1919.

Козацький Голос. – 1919.

Старух Т. “Славна Бережанщина!”/ Т. Старух //Бережанський вісник. –15 лютого, 1919. – Ч. 3. – С. 1.

ДАЛО. – Ф. 257. – Оп. 1. – Спр. 30. Заверенная копия рапортов и др. документов украинских военных частей

гарнизона Хырова.

ЦДІА у м. Львові. – Ф. 309. – Оп. 1. – Спр. 2658. Бюллетенник “Вісти” просвитительно-информационного бюро командованния коша в Тернополе.

Коберський К. “Фронт і Запіллє” / К. Коберський // Народ. – 4 травня, 1919. – Ч. 15. – С. 1.

Євшан М. “Фронт чи запіллє?” / М. Євшан // Народ.

– 7 травня, 1919. – Ч. 17. – С. 1–2.

Організація запілля // Народ. – 8 травня, 1919. – Ч. 18. – С. 1–2.

Побігущий-Рен Є. Мозаїка моїх споминів / Є. Побігущий-Рен. – Мюнхен ; Лондон, 1982. – 239 с.

Мигович П. При VII-ій бригаді УГА / П. Мигович // Літопис Червоної Калини. – Львів, 1937.

Нарис історії ІІІ-го куріня 24-го полку піхоти ім. Гетьмана Петра Дорошенка // Літопис Червоної Калини. – Львів, 1930.

Стрілець. – 1919.

Вислоцький І. Розвідча служба / І. Вислоцький // Українська Галицька армія. У 40-річчя її участи у Визвольних Змаганнях в 1918–1920 рр. Матеріяли до історії / [видав хорунжий УСС Д. Микитюк]. – Вінніпег, 1958. – Т. 1. – С. 354–359.

ЦДІА у м. Львові. – Ф. 749. – Оп. 1. – Спр. 7. Розписки ліквідатури області “Північ” І Галицького корпусу про сплату грошей за реквізований фураж, продовольство та ін.

Тищик Б. Західно Українська Народна Республіка (1918–1923). Історія держави і права / Б. Тищик. – Львів : Тріада плюс, 2004. – 392 с.

ДАЛО. – Ф. 257. – Оп. 2. – Спр. 1417. Инфрмация главного командования украинскй Галицкой армии государственному секретариату ЗУНР о катострофическом положении армии в связи с ведением войны на два фронта и другое.

Чайковський А. Чорні рядки. Мої спомини за час від 1

листопада 1918 р. до 13 травня 1919 р. / А. Чайковський // Чайковський А. Спогади. Листи. Дослідженння. – Львів, 2001. – Т. 1. – С. 207 – 273.

Вістник Державного секретаріяту військових справ.– С. 919.

Станиславів у часи Західно-Української Народної Республіки. Документальні свідчення, спогади, оголошення, накази революційної доби / упор. І. Монолатій. – Івано-Франківськ : “Лілея-НВ”, 2008. – 196 с.

ЦДІА у м. Львові. – Кол. 9. – № 87300. Начальна Команда Галицької армії.

Ірчан М. Більшовицький бунт в Українській Галицькій

армії / М. Ірчан // Західня Україна. Український літературно-громадський альманах / За ред. Атаманюка В., Загули Д., Рудика Д.– Харків ; Київ, 1930. – Зб. 2. – С. 303 – 309.

ЦДІА у м. Львові. – Ф. 581. – Оп. 1. – Спр. 146. Накази та оперативні звіти начальної інтендатури Галицької армії при Команді Етапу армії та окружних командувань в Коломиї, Самборі та Чорткові.

ЦДАВОВУ. – Ф. 2192. – Оп. 1. – Спр. 1. Листування НК ГА та накази по армії про організацію 4-го та 5-го корпусів, про покращення роботи штабів, призначення на службу, звернення делегації політичних, просвітних та економічних організацій Дрогобицького повіту від реквізицій та ін.

З днів трівоги на Покуттю. Хроніка 23–28 травня 1919 р. // Літопис Червоної Калини. – Львів, 1929. – ч. 3. – С. 15–18.

Громадський Голос. – 1919.

Рудницька М. Роля жіноцтва у визвольній боротьбі УГА / М. Рудницька // Українська Галицька армія. У 40-річчя її участи у Визвольних Змаганнях в 1918–1920 рр. Матеріяли до історії / [видав хорунжий УСС Д. Микитюк]. – Вінніпег, 1958. – Т. 1. – С. 335 – 347.

Український Голос. – 1918.

Голинський В. Рудки / В. Голинський. – Дрогобич : Коло, 2010. – 166 с.

Нове Життя. – 1919.

Гакстен. Дубляни в боях за Львів / Гакстен // Літопис Червоної Калини. – Львів, 1937. – Ч. 3. – С. 7 – 8.

Народ. – 1919.

Рудницька-Лисяк М. Львівське жіноцтво під час падолистового перевороту. Спогади й рефлексії / М. Рудницька-Лисяк // Український прапор. – 1 листопада, 1919. – Ч. 23–25. – C. 17–18;

Калічак І. Записки четаря (спомини 1918–1919) /І. Калічак. – Львів, 1931. – 100 с.

Дубляниця М. Листопадові дні в Коломиї / М. Дубляниця // Коломия й Коломийщина. Збірник споминів і статей про недавнє минуле. – Філадельфія, 1988. – С. 752 – 754.

Цегельський Л. Від легенд до правди / Л. Цегельський. – Львів : Свічадо, 2003. – 336 с.

Гриник Г. Кристинопіль (1692–1951) / Г. Гриник, О. Ярош-Замойська ; [передм. Б. Чайковського]. – Львів : ЮЕКС/Апріорі, 2010. – 256 с.

Околот І. Зі споминів коменданта батареї про дії на відтинку Угнова / І. Околот // Літопис Червоної Калини. – Львів, 1934. – Ч. 7–8. – С. 17 – 18.

Поклик до Горожан Золочівського Військового округа // Золочівське слово. –1919. – Ч. 1. – 1 січ. – С. 1.

Покутський Вістник. – 1918.

Бережанський Вістник. – 1919.

О. Г. Концерт в допомогу раненим-героям / Г. О. // Бережанський вісник. – 1919. – Ч. 6. – 19 берез. – С. 5 – 6.

Січовий Голос. – 1919.

Громадська Думка. – 1919.