«КУРКУЛЬСЬКИЙ БАНДИТИЗМ» VS «СОЦІАЛЬНИЙ БАНДИТИЗМ»: КОНТУРИ НОВОЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПАРАДИГМИ У СВІТЛІ ТЕОРІЇ ЕРІКА ГОБСБАУМА

Main Article Content

О. В. Компанієць

Abstract

У статті розкрито основний зміст, проаналізовано сильні та вразливі сторони концепції «соціального бандитизму» сучасного британського історика Еріка
Гобсбаума. Зроблено спробу екстраполяції феномену «соціального бандитизму» на явище селянського опору політиці радянської влади в Українській СРР на межі 1920-х – 1930-х рр., котре кваліфікувалося тоталітарним режимом як «політичний» та/або «куркульський
бандитизм».
На основі українського випадку підтверджено висновок Е. Гобсбаума про те, що соціальний бандитизм – це не сценарій для дій у селянському середовищі, а форма селянської самодопомоги у протистоянні з «чужинцями», щоб уникнути кримінального бандитизму за певних обставин.

Article Details

How to Cite
Компанієць, О. В. (2017). «КУРКУЛЬСЬКИЙ БАНДИТИЗМ» VS «СОЦІАЛЬНИЙ БАНДИТИЗМ»: КОНТУРИ НОВОЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПАРАДИГМИ У СВІТЛІ ТЕОРІЇ ЕРІКА ГОБСБАУМА. Ukrainian Peasant, (17). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1866
Section
Features of agricultural development in the Soviet period

References

Slatta R. W. Eric J. Hobsbawm’s social bandit: a critique and revision / R. W. Slatta // A Contracorriente, A Journal on Social History and Literature in Latin America. – 2004. – № 1, Vol. 2. – P. 22-30.

Атоян О. Н. Воля к праву. Исследования махновщины и народного правосознания / О. Н. Атоян. – Луганск : РИО ЛАВД, 2003. – 528 с.

Михайлюк О. В. Селянство Наддніпрянської України в перші десятиліття ХХ ст. (1900 – 1922 рр.): Соціокультурні трансформації : дис. ... док. іст. наук : спец. 07.00.01. / О. В. Михайлюк. – Дніпропетровськ, 2009. – 597 с.

Hobsbawm E. Bandits / E. Hobsbawm. – New York : Pantheon books, 1981. – 181 p.

Hobsbwam E. Primitive rebels: studies in archaic forms of social movement in the 19th and 20th centuries / E. Hobsbawm. – Manchester : Manchester University Press, 1959. – 193 p.

Hobsbawm E. Social bandits: reply / E. Hobsbawm // Comparative studies in society and history. – Vol. 14. – № 4 (Sep. 1972). – P. 503-505.

Мартинов А. Ю. Ерік Гобсбаум / А. Ю. Мартинов // Український історичний журнал. – 2012. – № 6. – С. 229- 231.

Ченцов В. В. Політичні репресії в Радянській Україні в 20-ті роки / В. В. Ченцов. – Тернопіль : Збруч, 2000. – 481 с.

Морозов А. Г. Селянин-власник часів НЕПу: хто він? З історії формування класового жупеля «куркуль» / А. Г. Морозов, В. М. Лазуренко // Український селянин. – 2010. – Вип. 12. – С. 33-37.

Хобсбаум Э. Разбой как социальное явление / Э. Хобсбаум // Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире : хрестоматия / сост. Т. Шанин. – М. : Прогресс : Прогресс-Академия, 1992. – С. 288-289.