СОЮЗ ПРОМИСЛОВОСТІ, ТОРГІВЛІ, ФІНАНСІВ І СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: СПРОБА ВЗАЄМОДІЇ З УРЯДОМ ГЕТЬМАНА П. П. СКОРОПАДСЬКОГО

Main Article Content

І. О. Шандра

Abstract

Влада гетьмана П. П. Скоропадського створила сприятливі умови для консолідації підприємницьких сил українських земель. У 1918 р. представницькі організації підприємців об’єдналися в Союз промисловості, торгівлі, фінансів і сільського господарства України (ПРОТОФІС), який прагнув виробити механізми взаємодії з новою владою. Союз обстоював інтереси представників великого капіталу, вимагав гарантій недоторканності приватної власності, розвитку економіки на основі ринкових принципів, заперечував будь-які соціалістичні
нововведення. У контексті загального розвитку представницького руху в Російській імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. було закономірним прагнення економічної еліти до непорушності капіталістичного ладу в межах Української держави, а у зв’язку з крахом цієї ідеї – повернення до позицій збереження «єдиної та неподільної» країни.

Article Details

How to Cite
Шандра, І. О. (2017). СОЮЗ ПРОМИСЛОВОСТІ, ТОРГІВЛІ, ФІНАНСІВ І СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: СПРОБА ВЗАЄМОДІЇ З УРЯДОМ ГЕТЬМАНА П. П. СКОРОПАДСЬКОГО. Ukrainian Peasant, (17). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1862
Section
Peasant revolution

References

Енциклопедія Українознавства : Слов. частина : у 10 т. / голов. ред. В. Кубійович. – Париж – Нью-Йорк : Молоде життя, 1976. – Т. 8. – С.

Пиріг Р. Я. Українська гетьманська держава 1918 року. Історичні нариси / Р. Я. Пиріг. – Київ : Інститут історії України, 2011. – 336 с.

К новой жизни // Горно-заводское дело. – 1918. – № 5–6. – С. 16519–16520.

Центральний державний історичний архів України в м. Києві (ЦДІАК), ф. 2161, оп. 1, спр. 272, 53 арк.

Шандра И. А. Дитмар Николай Федорович / И. А. Шандра // Россия в Первой мировой войне. 1914–1918 : Энциклопедия : в 3 тт. / отв. редактор А. К. Сорокин. – М. : Политическая энциклопедия, 2014. – Т. 1 : А–Й. – С. 624–626.

Съезд союза промышленности, торговли, финансов и сельского хозяйства Украины, состоявшийся с 15 по 18 мая 1918 года в Киеве // Горно-заводское дело. – 1918. – № 7–8. – С. 16551–16568.

ЦДІАК, ф. 2161, оп. 1, спр. 241, 28 арк.

О положении каменноугольной промышленности (Докладная записка председателя Совета Съезда горнопромышленников юга России Н. Ф. фон Дитмара председателю Совета Министров Ф. А. Лизогубу, 13 июня 1918 года) // Горно-заводское дело. – 1918. – № 9–10. – С. 16591.

Абрамов И. Современное положение Донецкого бассейна / И. Абрамов // Горно-заводское дело. – 1918. – № 9–10. – С. 16600–16603.

ЦДІАК, ф. 2161, оп. 1, спр. 235, 11 арк.

ЦДІАК, ф. 830, оп. 1, спр. 106, 2 арк.

Диманштейн Я. Воскресение из мертвых / Я. Диманштейн // Горно-заводское дело. – 1919. – № 1–2. – С. 16598–16603.