ДЕМОГРАФІЧНИЙ ЧИННИК РЕВОЛЮЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Main Article Content

О. В. Михайлюк

Abstract

Cхарактеризовано демографічні процеси в Російській імперії на початку ХХ ст., з’ясовано їхнє значення для назрівання соціального конфлікту, проаналізовано роль молоді в революційних процесах і
подіях.

Article Details

Section
The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the