ГУМАНІТАРНИЙ ЧИННИК У РОБОТІ ОРГАНІВ ЛУЦЬКОГО МІСЬКОГО УПРАВЛІННЯ В 1914 – 1918 РР.

Main Article Content

В. І. Денисюк

Abstract

Перед органами міського управління Луцька в роки Великої війни поставали проблеми забезпечення базових потреб лучан та гостей міста, що й становило гуманітарний фактор. У центрі дослідження перебувають питання гуманітарного характеру в місті Луцьк, а також діяльність органів міського управління в 1914 – 1918 рр. Виявлено, що проблеми гуманітарного характеру в цей час були зумовлені насамперед дефіцитом найнеобхідніших товарів, інфляцією, наявністю великої кількості біженців та переселенців, а також руйнацією в ході бойових дій, антисанітарією і труднощами фінансування. Головними проблемами гуманітарного характеру були поширення епідемій, продовольча криза та ін. Луцька міська управа намагалася нівелювати наслідки найбільш резонансних проблем, подекуди розв’язати власне проблеми. Складність подолання цих питань була пов’язана з об’єктивними чинниками війни, а також з браком коштів, низьким рівнем ініціативності керівників міста та відповідальності лучан.

Article Details

How to Cite
Денисюк, В. І. (2017). ГУМАНІТАРНИЙ ЧИННИК У РОБОТІ ОРГАНІВ ЛУЦЬКОГО МІСЬКОГО УПРАВЛІННЯ В 1914 – 1918 РР. Ukrainian Peasant, (17). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1848
Section
The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the

References

Білоус Л. Виселення євреїв російськими військовими під час Першої світової війни / Л. Білоус // Наукові записки НАУКМА. – Т. 104. – 2010. – С. 23–28.

Дем’янюк О. Військово-політичні аспекти розвитку Волинської губернії у 1914–1921 роках / О. Дем’янюк. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2011. – 320 с.

Козинець І. Державотворчі процеси на Волині в добу гетьманату П. Скоропадського : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 «Історія України» / Козинець Ірина Юріївна ; Київькй національний лінгвістичний ун-т. – Київ, 2009. – 248 с.

Прищепа О. Міста Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. – Рівне : ПП ДМ, 2010. – 287 с.

Денисюк В. Органи міського самоуправління в Луцьку під час Першої світової війни / В. Денисюк // Науковий збірник СНУ імені Лесі Українки. – Серія: Історичні науки. – 2016. – № 13 (338). – С. 52–59.

Держархів Волинської обл. – Ф. 3. – Оп. 1. – Спр. 1285. – 10 с.

Держархів Волинської обл. – Ф. 3. – Оп. 1. – Спр. 1584. – 53 с.

Держархів Волинської обл. – Ф. 3. – Оп. 1. – Спр. 879. – 86 с.

Держархів Волинської обл. – Ф. 3. – Оп. 1. – Спр. 1318. – 164 с.

Держархів Волинської обл. – Ф. 3. – Оп. 1. – Спр. 1578. – 266 с.

Держархів Волинської обл. – Ф. 3. – Оп. 1. – Спр. 1648. – 100 с.

Держархів Волинської обл. – Ф. 3. – Оп. 1. – Спр. 931, – 154 с.

Держархів Волинської обл. – Ф. 3. – Оп. 1. – Спр. 1469. – 23 с.

Держархів Волинської обл. – Ф. 3. – Оп. 1. – Спр. 1582. – 21 с.

Держархів Волинської обл. – Ф. 3. – Оп. 1. – Спр. 1718. – 42 с.

Держархів Волинської обл. – Ф. 3. – Оп. 1. – Спр. 1291а. – 96 с.

Держархів Волинської обл. – Ф. 158. – Оп. 1. – Спр. 6. – 156 с.

Держархів Волинської обл. – Ф. 3. – Оп. 1. – Спр. 1052. – 434 с.

Держархів Волинської обл. – Ф. 3. – Оп. 1. – Спр. 1615. – 492 с.

Держархів Волинської обл. – Ф. 3. – Оп. 1. – Спр. 1298. – 849 с.

Держархів Волинської обл. – Ф. 3. – Оп. 1. – Спр. 1583. – 34 с.

Держархів Волинської обл. – Ф. 3. – Оп. 1. – Спр. 1694. – 142 с.

Держархів Волинської обл. – Ф. 3. – Оп. 1. – Спр. 1576а. – 18 с.

Держархів Волинської обл. – Ф. 3. – Оп. 1. – Спр. 542. – 455 с.

Держархів Волинської обл. – Ф. 3. – Оп. 1. – Спр. 1629. – 135 с.

Держархів Волинської обл. – Ф. 3. – Оп. 1. – Спр. 1586. – 55 с.