КОЛІЗІЇ ОКУПАЦІЙНОГО ЖИТТЯ (1941 – 1944 рр.)

Main Article Content

О. О. Яшан

Abstract

У статті проаналізовано співіснування на окупованій території України місцевого населення з представниками окупаційних властей, Вермахту. Розкрито сутність і зміст «нового порядку». Відтворено картину окупаційної буденності, тогочасну психологічну атмосферу.

Article Details

How to Cite
Яшан, О. О. (2016). КОЛІЗІЇ ОКУПАЦІЙНОГО ЖИТТЯ (1941 – 1944 рр.). Ukrainian Peasant, (16). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1036
Section
Features of agricultural development in the Soviet period

References

Стяжкіна Олена «Ми жили»: жіночі історії окупації Східної України: підходи і робочі гіпотези до аналізу / Олена Стяжкіна // Українознавчий альманах. Вип. 6. – К.:, 2011. – С. 146-151; Нагайко Т. Життя селян на окупованій території України в роки Другої світової війни (за матеріалами центральних областей) / Т. Нагайко // Сторінки воєнної історії України : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2007. – Вип. 11. – С. 148-165; Пастушенко Т. Будні нацистської окупації України у спогадах колишніх остарбайтерів / Т. Пастушенко // Сторінки воєнної історії України Випуск

– Київ: Інститут історії України НАН України, 2008. – № 11. – c. 166-175.

Гитлер А. Моя борьба / А. Гитлер – М.: ИТФ «Т-ОКО», 1992. – 597 с.

Розенберг А. Миф ХХ века. Оценка духовно-интеллектуальной борьбы фигур нашего времени. Перевод с немецкого. / А.Розенберг – Таллинн, Shildex, 1998. – 527 с.

Кожин С.В. Изучение войск противника органами спецпропаганды Красной Армии в период Великой Отечественной войны / С.В. Кожин //Военно-исторический архив. –Вып. 2(26). – М., 2002. – С. 94-103.

Спогади Олійника В.Й. 1926 р.н., с. Криві Коліна Тальнівського району Черкаської області – Архів авторки.

Спогади Кващука С.С. 1932 р.н., м. Монастирище Черкаської області – Архів авторки.

Спогади Попенко Р.П. 1938 р.н., с. Чайківка Христинівського району Черкаської області – Архів авторки.

Спогади Сороки М.В. 1930 р.н., с. Чижівка

Звенигородського району Черкаської області – Архів авторки.

Спогади Хорохонько К.Ю. с. Черповоди Уманського району Черкаської області – Архів Центру усної історії кафедри історії України та суспільних дисциплін ЧДТУ.

Державний архів Черкаської області – Ф. р-5791. – Оп. 1. – Спр. 3.

Спогади Синєгуб В.Д. 1931 р.н., м. Черкаси – Архів авторки.

Спогади Тимченко Р.А. 1917 р.н., с. Мар’янівка Гайсинського району Вінницької області – Архів авторки.

Спогади Кривенко Л.Г. 1930 р.н., с. Сазонівка Оржицького району Полтавської області) – Архів авторки.

Спогади Довгань В.Я. 1932 р.н., с. Троянка Голованіського району Кіровоградської області – Архів авторки.

Володимир Гінда «Якби про це знав Гітлер!» Німецькі окупанти заводили романи з українками або йшли до повій – Режим доступу: http://gazeta.ua/articles/history-journal/_akbipro-ce-znav-gitler-nimecki-okupanti-zavodili-romani-zukrayinkami-abo-jshli-do-povij/434027.

Лисенко О.Є. Друга світова війна як предмет наукових досліджень та феномен історичної пам’яті / О.Є. Лисенко О.Є. // УІЖ. – 2004. – № 5. – С. 3-16.