Editor-in-Chief

Serhii Kornovenko, Ukraine

Deputy-Editor-in-Chief

Anatolij Morozov, Ukraine

Editorial secretary

Yulia Pasichna, Ukraine

Editor

K. Ivanhorodskyi, Ukraine

M. Ratnikov, Ukraine

O. Perekhrest, Ukraine

V. Menkovsky, Belarus

V. Melnychenko, Ukraine

V. Masnenko, Ukraine

T. Marusik, Ukraine

V. Marochko, Ukraine

D. Karev, Belarus

V. Hotsuliak, Ukraine

O. Reient, Ukraine

A. Stеmpnik, Poland

Y. Sinkevych, Ukraine

A. Temchenko, Ukraine

V. Ilnytskyi, Ukraine

Z. Svyaschenko, Ukraine

S. Kulchytsky, Ukraine

L. Dubinka-Hushcha, Denmark

M. Šmigeľ, Slovakia

O. Cherevko, Ukraine

A. Chaban, Ukraine

O. Trygub, Ukraine

P. Serdzhenga, Poland