Підсумки освоєння цілинних та перелогових земель у Казахстані за перші 7 років цілинної епопеї

Л. Г. Шугай

Abstract


Статтю присвячено аналізу підсумків перших 7 років (1954 – 1960 рр.) освоєння цілинних і перелогових земель у Казахстані. Особливу увагу приділено зіставленню архівних матеріалів, даних статистичного щорічника про розвиток народного господарства в СРСР за 1960 р. і показників, що побутують в історіографії. Розглянуто розбіжності та збіги у цих даних. У статті також дано короткий огляд стану і розвитку сільського господарства в цілому в СРСР за цей же період часу. Відзначено питому вагу Казахстану в успішному розвитку народного господарства в країні за 7 років співіснування цілини, для наочності наведено таблицю зіставлення оранки цілинних земель у перелогових земель у СРСР і Казахської РСР, а також багато інших таблиць розвитку сільського господарства республіки.


Keywords


розорювання цілинних і перелогових земель, посівні площі, заготівлі зерна, продукція тваринництва, соціально-культурне будівництво.

References


1. Народное хозяйство СССР в 1960 году. Статистический ежегодник. М.: Госстатиздат, 1961.

2. Михайлов Ф.К. Народное движение за освоение целинных земель в Казахстане (1953—1960 годы) / Ф.К. Михайлов, И.Ш. Шамшатов. –Алматы.: Издательство АН КазССР, 1964.

3. Російський Державний архів новітньої історії (далі – РДАНІ). Ф. 5. – Оп. 45. – Спр. 51.

4. Державний архів м. Астани (далі – ДАА). – Ф. 136. – Оп. 6. – Спр. 103.

5. Калиев Г.А. Освоение целины и ее социально-экономические последствия // Сборник статей по материалам докладов научно-теоретической конференции “Освоение целинных и залежных земель: история и современность’’ (4 – 6 декабря 2003 г.), посвященной 50-летию освоения целинных и залежных земель / Г.А. Калиев. – Астана: Казахский аграрный университет им. С. Сейфуллина, 2004.

6. Баишев С.Б. Вопросы социально-экономического развития Советского Казахстана / С.Б. Баишев. – Алма-Ата: Казахстан, 1981.

7. Дутбаева В. В. Влияние освоения целинных и залежных земель на динамику социальной структуры населения Казахстана (1954 – 1965 гг. / В.В. Дутбаева: Дисс. … канд.. ист. Наук. – М., 1984.

8. Жумасултанов Т.Ж. Целине – 50 / Т.Ж. Жумасултанов. – Алматы, 2003.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language