Створення системи полезахисних лісосмуг в Україні відповідно до "великого плану перетворення природи"

Г. М. Чепурда

Abstract


Досліджено втілення в життя планів заліснення степових і лісостепових регіонів України в повоєнний період відповідно до «Великого плану перетворення природи». Проаналізовано заходи радянської влади зі створення системи полезахисних лісосмуг, передбачених «Великим планом перетворення природи».


Keywords


полезахисні лісосмуги, «Великий план перетворення природи», протиерозійні роботи, меліорація земель.

References


1. Трибунская В. М. Экономическая эффективность защитных лесных насаждений в системе охраны почв от эрозий / В. М. Трибунская. – М. : Агропромиздат, 1990. – С. 46.

2. Вакулюк П. Г. Лісовідновлення та лісорозведення в Україні / П. Г. Вакулюк, В. Л. Самоплавський. – Х. : Прапор, 2006. – 508 с.

3. Постанова № 76 Ради Міністрів Української РСР та Центрального комітету КП(б) України від 20 січня 1949 року. – 5105 – 1-77-4.

4. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України). – Ф. 1. Оп. 80. Спр. 817.

5. Стенограма Першої міжобласної кустарної наради робітників лісового господарства України по захисному лісонасадженню 12 лютого 1951 р. // ЦДАВО України. – Ф. 5105. Оп. 1. Спр. 265. – Арк. 38-79.

6. ЦДАГО України. – Ф. 1. Оп. 80. Спр. 700.

7. ЦДАГО України. – Ф. 1. Оп. 80. Спр. 816.

8. Вакулюк П. Г. Ліс і людина / П. Г. Вакулюк. – К. : Урожай, 1989. – 270 с.

9. Стенограма республіканської наради працівників лісгоспів та управлінь лісостепових областей УРСР. 05 – 06.08.1949 р. // ЦДАВО України. – Ф. 5105. – Оп. 1. – Спр. 88. Спр. Арк. 56-57, 80.

10. Шенников А. П. Пути увеличения кормовых ресурсов животноводства на берегах водохранилищ / А. П. Шенников // Природа. – 1954. – № 5. – С. 52–56.

11. Довідка по створенню захисних лісонасаджень та проведенню протиерозійних заходів на берегах Дніпра // Центральний державний архів вищих органів влади України (далі – ЦДАВО України). – Ф. 5106. Оп. 1. Спр. 360. – Арк. 10 – 11.

12. Кошелев Ф. П. Величественные сталинские стройки коммунизма и их народнохозяйственное значение / Ф. П. Кошелев. – М. : Госполитиздат, 1952. 168 с.

13. Звіт про протиерозійні роботи у 1962 р. // ЦДАВО України. – Ф.5105. Оп. 2. Спр. 242. – Арк. 14.

14. Вакулюк П. Г. Нариси з історії лісів України / П. Г. Вакулюк. – Ф. : Поліфраст, 2000. – 624 с.

15. Довідки про передачу лісів колгоспам // ЦДАГО України. – Ф. 1. Оп. 80. Спр. 944. – Арк. 41.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2003 8
2004 9
2005 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language