Структура землеволодіння українського та польського селянства Львівського повіту в 1930 роках: порівняльний аналіз

О. А. Дудяк

Abstract


У статті на базі статистичних джерел досліджено землеволодіння українського й польського селянства Львівського повіту; зіставлено співвідношення між різними групами українського та польського селянства; пояснено причини відмінностей між ними. Колонізаційна політика польської влади на західноукраїнських землях призвела до більшого соціального розшарування між польським селянством порівняно з українським.


Keywords


Львівський повіт, українське й польське селянство, землеволодіння.

References


1. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – 1920. – № 117. 2. Statystyka Polski. Seria C. Drugi powszechny spis ludności z dnia 9.XII. 1931 r.

3. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo Lwowskie. – Warszawa, 1938. – Z. 68.

4. Bonusiak A. Lwów w latach 1918 – 1939: Ludność – Przestrzeń – Samorząd / Ŕ. Bonusiak. – Rzeszów, 2000.

5. Дудяк О. А. Перепис 1931 р. як джерело до вивчення національного складу населення Східної Галичини першої половини 1930-х рр. (на прикладі Львівського воєводства) / О. А. Дудяк // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2005. – Вип. 39–40. – С. 641–658.

6. Lwów i powiat Lwowski (szkic kulturalno – oswiatowy). Kraków, 1906.

7. Дудяк О. Львівський повіт на початку 1930-х рр.: етнодемографічний та соціальний аспекти / О. Дудяк // Історичні пам’ятки Галичини : матеріали П’ятої наукової краєзнавчої конференції 12.11.2010 / голов. ред. В. Голубко. – Львів, 2011.

8. Struktura posiadania mniejszej własności rolnej na Ziemiach Wschodnich. Wojewodstwo Lwowskie. – Warszawa, 1938.

9. Statystyka Polski. Wielka własność rolna. – Warszawa, 1925. – T. 5.

10. Mieszczankowski M. Struktura agrarna Polski międzywojennej / M. Mieszczankowski. – Warszawa : PWN, 1960. – 432 s.

11. Васюта І. К. Соціально-економічні відносини на селі Західної України до возз’єднання (1918 – 1939) / І. К. Васюта. – Львів : Вища школа, 1978.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language