Наукова школа вчених-механізаторів у галузі тваринництва

Р. В. Бей

Abstract


Схарактеризовано напрями діяльності наукової школи з механізації виробничих процесів у тваринництві, що заснована кандидатом технічних наук А. Е. Мяндом. Узагальнено основні наукові розробки її представників з удосконалення технологій машинного доїння, приготування та роздачі кормів, водонапування, прибирання гною.


Keywords


тваринництво, кормовиробництво, механізація та автоматизація, машинне доїння.

References


1. Бородай І. С. Наукова школа академіка М. Ф. Іванова: витоки формування та програма діяльності / І. С. Бородай // Основные проблемы современной науки : мaтeр. V Межд. науч.-практ. конф. (17–25 апр. 2009). – Т. 13 : История. Философия. Политика. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2009. – С. 36–40.

2. Бородай І. С. Наукова школа в зоотехнії як історично сформована системна одиниця / І. С. Бородай // Методологія наукових досліджень з питань селекції, генетики та біотехнології у тваринництві : матер. Наук.-теор. конф., присвяч. пам’яті академіка В. П. Бурката (Чубинське, 25 лютого 2010 р.). – К. :Аграрна наука, 2010. – С. 36–38.

3. Рубан Ю. Д. Образование и развитие научной школы П. Н. Кулешова – Н. Д. Потемкина – Ю. Д. Рубана / Ю. Д. Рубан. – К. : Аграрна наука, 2009. – 540 с. 

4. Бондар А. А. Історія інституту тваринництва УААН в особах його провідних вчених та здобутках (до 70-річчя від дня заснування) / А. А. Бондар. – Х., 1999. – 29 с.

5. Державний архів Харківської області (ДАХО). – Ф. 6184. – Оп. 2. – Спр. 381. – 434 арк.

6. ДАХО. – Ф. 6184. – Оп. 2. – Спр. 387. – 58 арк.

7. Там само. – Ф. 6184. – Оп. 2. – Спр. 388. – 140 арк.

8. Там само. – Ф. 6184. – Оп. 2. – Спр. 389. – 49 арк.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2003 8
2004 9
2005 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language