Втрати українського селянства від Голодомору в дзеркалі сучасної історіографії

В. В. Гудзь

Abstract


Аналіз численних публікацій про кількість людських втрат через голод в Україні 1932–1933 рр. засвідчує, що в них є істотні розбіжності стосовно демографічних наслідків цієї катастрофи. У розвідці схарактеризовано наукові здобутки вітчизняних і зарубіжних учених, пов’язані з дослідженням масштабів голоду в українському селі.


Keywords


сучасна історіографія, голод 1932– 1933 років, Україна, демографічні наслідки.

References


1. Гудзь В. В. Історія дослідження демографічних наслідків Голодомору в Україні у 30-ті – 80-ті роки ХХ століття / В. В. Гудзь // Українознавчий альманах : зб. наукових праць. – К., 2014. – Вип. 16. С. 241–245.

2. Кульчицький С. В. Трагічна статистика голоду / С. В. Кульчицький // Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів [кeр. кол. упоряд. Р. Я. Пиріг]. – К. : Вид. політ. л-ри України, 1990. – С. 66–84.

3. Микула В. 60-та річниця Великого Голоду / В. Микула // Вісник. Квартальник літератури, науки, мистецтва і суспільно політичного життя: Ч. 1–2, весна літо. – Нью- Йорк : Видає Головна управа ООЧСУ, 1993. – С. 1–9.

4. Косик В. Підсовєтська Україна між двома Світовими війнами. – Ч. 6 [Електронний ресурс] / В. Косик. – Режим доступу : http://maidan.org.ua/static/mai/1184229595.html

5. Wheatcroft S. Population / S. Wheatcroft, R. Davies // The Economic Transformation ofthe Soviet Union, 1913–1945 [eds. R. Davies, S. Wheatcroft, M. Harrison]. – Cambridge, 1994. – P. 71–77.

6. Грациози А. Советский голод и украинский голодомор [Электронный ресурс] / А. Грациози //«Отечественные записки» (Россия). – 2007. – № 1 (34). Режим доступа : polit.ua/documents/ 2007/ 05/09/graciozi.html.

7. Кондрашин В. В. Голод 1932 – 1933 гг. в отечественной и зарубежной историографии [Электронный ресурс] / В. В. Кондрашин. – Режим доступа : http:// www.hist.msu.ru/ Labs/UkrBel/ Kondrasin_ist.doc.

8. Осокина Е. А. Жертвы голода 1933 года: сколько их было? (Анализ демографической статистики ЦГАНХ СССР) / Е. А. Осокина // История СССР. – 1991. – № 5. – С. 18–26.

9. Марчуков А. В. «Голодомор» в идеологической системе українства [Электронный ресурс] / А. В. Марчуков // Вестник Юго-Западной Руси. Архив. – 2008. – № 2. – Режим доступа : http://www.vestnik-jzr.org.ua/vestnik20082-marcukov.html.

10. Шубин А. 10 мифов Советской страны. Правда о Великой эпохе / А. Шубин. – М. : Яуза, Эксмо, 2008. – 416 с.

11. Ивницкий Н. Хлебозаготовки 1932–1933 годов и голод 1933 года / Н. Ивницкий // Голод-геноцид 1933 року в Україні: історико-політологічний аналіз соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків : матеріали Міжнар. наук.-теор. конф. (Київ, 28 листопада 1998 р.) / [peдкол: С. Кульчицький (відп. ред.) та інші]. – К.; Нью-Йорк : вид-во М. П. Коць, 2000. – С. 84–123.

12. Араловец Н. А. Потери населения советского общества в 1930-е годы: Проблемы, источники, методы изучения в отечественной историографии / Н. А. Араловец // Отечественная история. – 1995. – № 1. – С. 137–141.

13. Пирожков С. И. Трудовой потенциал в демографическом измерении / С. И. Пирожков. – К. : Наук. думка, 1992. – 180 с.

14. Пирожков С. Смертність населення України та демографічні втрати в екстремальній ситуації /С. Пирожков // Голод 1946–1947 років в Україні: причини і наслідки : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 27 травня 1997 р.). – К.; Нью-Йорк : вид-во Маріан Коць, 1998. – С. 26–33.

15. Марочко В. І. Геноцид українського народу (1932 1933 рр.) / О. М. Веселова, В. І. Марочко, О. М. Мовчан // Голодомори в Україні 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947: Злочини проти народу. – 2-е вид., допов. – К.; Нью-Йорк : вид-во М. П. Коць, 2000. – С. 83–151.

16. Заставний Ф. Український голодомор 1932–1933 років та його географія: через призму сучасної демографічної статистики [Електронний ресурс] / Ф. Заставний // Географія та основи економіки в школі. – 2003. № 1. – Режим доступу : http://ukrhist.at.ua/publ/66-1-0-950.

17. Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні [ред. колегія: В. Ющенко (голова ред. кол.); кер. авт. колект. І. Юхновський]. – К. : вид-во імені Олени Теліги, 2008. – 1000 с.

18. Кульчицький С. В. Голодомор 1932–1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення / С. В. Кульчицький. – К. : Наш час, 2008. – 424 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language