Втеча з села, міграційні процеси в сільських поселеннях Вінницької і Хмельницької областей у 60 - 80-ті рр. XX ст.

І. А. Скворцова

Abstract


Досліджено міграційні процеси у сільських поселеннях Вінницької, Хмельницької областей на завершальному етапі радянського періоду у 1960 – 1990 рр. Встановлено, що міграція негативно вплинула на демографічні процеси села, спричинила депопуляцію сільського населення.


Keywords


міграція, сільські поселення, демографічний процес, соціальна інфраструктура, мотивація праці, депопуляція.

References


1. Богуцький О.А. Демографічна ситуація на селі / О. А. Богуцький // Економіка АПК – 1997. - №11. – С.55.

2. Панченко П.П. Становище українського села (60 – 80-ті роки) / П.П. Панченко // Український історичний журнал. – 1989. – №8. – С.3-14.

3. Рибак І.В. Соціально-побутова інфраструктура українського села / І. В. Рибак. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000. – 304 с.; Його ж Деформація соціальної сфери сіл Хмельниччини // Тоталітарна держава і політичні репресії в Україні у 20-80 роки.. Матеріали міжнар. наук. конф. 15-16 вересня 1994. – К.: Інститут історії України НАН України 1998. – С.100-106.

4. Григоренко О.П. Дискримінаційна політика держави стосовно села і міграції сільської молоді в міста 60-80-ті роки / О. П. Григоренко // Тоталітарна держава і політичні репресії в Україні у 20-80 роки. Матеріали міжнар. наук. конф. 15-16 вересня 1994. – К.: Інститут історії України НАН України 1998. – С.86-95.

5. Тимченко С.М. Соціально-демографічні процеси в українському селі 40-80 –х роках ХХ ст. / С. М. Тимченко, В.М. Кириченко // Наукові праці історичного факультету. – Вип. ІІ. – Дніпропетровськ: М.П. Промінь, 1997. – С.169-177.

6. Кривчик Г.Г. Українське село під владою номенклатури. (60-80-ті рр. ХХ ст.) / Г.Г. Кривчик. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2001. – 178 с.

7. Падалка С.С. Сільське господарство України в другій половині 60-х рр. ХХ століття / С.С. Падалка. – К.: Інститут історії України НАН України, 2000. – 187 с.

8. Романюк І.М. Українське село у 50-першій половині 60-х рр. ХХ ст. / І. М. Романюк. – Вінниця: Книга – Вега, 2005. – 205 с.

9. Пасховер Й. Питання використання трудових ресурсів колгоспників / Й. Пасховер // Економіка Радянської України. – 1961. – № 2. – С. 39–46.

10. Шепотько Л. О. Українське село: проблеми і перспективи / Л. А. Шепотько, І. В. Прокопа, Д. Ф. Крисанов . – К.: Урожай, 1991. – 240 с.

11. Шепотько Л. А. Человек в аграрной сфере / Л. А. Шепотько, И. В. Прокопа, Д. Ф. Крисанов. – К.: Наукова думка, 1991. – 284 с.

12. Вдовиченко М. Х. Соціальне відродження і розвиток села в умовах становлення ринкової економіки / М. Х. Вдовиченко, К. І. Якуба, М. К. Орлатий. – К.: Урожай, 1993. – 216 с.

13. Соціальна сфера села України (науково аналітична розробка). – К.: Без видання, 1992. – 200 с.

14. Державний архів Вінницької області. – Ф. 2355. – Оп. 50. – Спр. 19. Социальное развитие и образ жизни населения Винницкой области за 1979 – 1989 гг., 70 арк.

15. Бордак В. Село мені й не сниться / Валентина Бордак // Сільські обрії. – 1989. – № 1. – С. 35.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2004 8
2005 9 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language