Матеріально-технічне забезпечення колгоспів Західної України упродовж 1944-1950 рр.

А. В. Киданюк

Abstract


У статті виокремлено характерні риси матеріально-технічного забезпечення колгоспів Західної України упродовж 1944 – 1950 рр.; визначено позитивні й негативні аспекти матеріально-технічної бази та її вплив на ефективність діяльності колгоспів.


Keywords


західноукраїнське село, матеріально- технічне забезпечення, колективізація, колгоспи.

References


1. Івасюта М. Нарис історії колективізації на Тернопільщині (1939–1950 рр.) / М. Івасюта. – К.: Видавництво АН УРСР, 1958. – 115 с.

2. Івасюта М. К. Нариси історії колгоспного будівництва в західних областях Української РСР / М. К. Івасюта. – К.: Вид-во АН УРСР, 1962. – 316 с.

3. Масловский В. И. В борьбе с врагами социализма. Очерки истории классовой борьбы на селе в период построения основ социализма в западных областях Украины. 1939–1950 / В. И. Масловский. – Львов: Изд-во при Львов. ун-те, 1984. – 188 с.

4. Черниш Й. Д. Комуністична партія України – організатор соціалістичних перетворень на селі в західних областях УРСР (1939–1958 рр.) / Й. Д. Черниш. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 1963. – 267 с.

5. Когут П. В. Колективізація в західноукраїнському селі / П. В. Когут. – Львів : Логос, 2000. – 80 с.

6. Малярчук О. Тоталітаризм проти західноукраїнського села: монографія / О. Малярчук. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. – 228 c.

7. Центральний державний архів вищих органів влади у управління України (далі – ЦДАВО України) – Ф. Р-27. – Оп. 17. – Спр. 6509.

8. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України) – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4802.

9. ЦДАГО України – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 3528.

10. Держархів Тернопільської області. – Ф. Р-2. – Оп. 2. – Спр. 498.

11. ЦДАВО України. – Ф.Р-2. – Оп. 7. – Спр. 9089.

12. Держархів Львівської області. – Ф.Р.-165. – Оп. 2. – Спр. 160.

13. Держархів Івано-Франківської області. – Ф. Р-295. – Оп. 5. – Спр. 793.

14. Держархів Тернопільської області. – Ф. Р-1380. – Оп. 1. – Спр. 42.

15. Рубльов О. С. Згадка на сумні роковини / О. С. Рубльов, Ю. А. Черченко. – К. : [б.в.], 1990. – 20 с.

16. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 54.

17. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 75. – Спр. 100.

18. Держархів Львівської області. – Ф. Р-221. – Оп. 2. – Спр. 17.

19. Держархів Львівської області. – Ф. Р.-165. – Оп. 2. – Спр. 75.

20. Держархів Тернопільської області. – Ф. 2. – Оп. 2. – Спр. 50.

21. Держархів Львівської області. – Ф. Р.-165. – Оп. 2. – Спр. 283.

22. Держархів Тернопільської області. – Ф. Р-2. – Оп. 2. – Спр. 432.

23. Держархів Львівської області. – Ф. П-5001. – Оп. 12. – Спр. 183.

24. Держархів Івано-Франківської області. – Ф. Р-6. – Оп. 2. – Спр. 174.

25. Держархів Львівської області. – Ф. Р-221. – Оп. 2. – Спр. 130.

26. Держархів Тернопільської області. – Ф Р-2. – Оп. 2. – Спр. 391.

27. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 75. – Спр. 134.

28. Держархів Львівської області. – Ф. Р-2022. – Оп. 1. – Спр. 289.

29. ЦДАВО України. – Ф. Р-2. – Оп. 7. – Спр. 9059.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2003 8
2004 9
2005 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language