Государственные цены на продукцию колхозов в 1930 - 1950-е гг.

С. Н. Андреенков

Abstract


У статті наведено результати науково-історичного дослідження системи державних цін на продукцію колгоспів в 1930–1950-ті рр. Проблематика розкривається із залученням нового, ще не введеного в науковий обіг конкретно-історичного матеріалу, що дозволив зробити науково значущі висновки.


Keywords


ціноутворення, колгоспи, ціни, заготівлі, закупівлі, держава, сільськогосподарська продукція.

References


1. Российский государственный архив экономики (РГАЭ). – Ф. 7486.– Оп. 4. – Д. 1561.

2. Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ) – Ф. 5. – Оп. 24. – Д. 592.

3. Директивы КПСС и советского правительства по хозяйственным вопросам (1917–1957 гг.). – М., 1958. –Т. 4.

4. Андреенков С.Н. Материальные стимулы в колхозах Сибири в 1953–1964 гг. // Исторический ежегодник: 2010. – Новосибирск, 2010.

5. Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ). – Ф. 5. – Оп. 24. – Д. 196.

6. Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). – Сб. постановлений Совета Министров СССР за июнь 1958 г.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2003 8
2004 9
2005 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language