Культурно-освітня діяльність сільськогосподарської кооперації Півдня України у першій третині XX ст.

К. П. Шкірчак

Abstract


Проаналізовано засоби пожвавлення сільськогосподарської кооперації шляхом роботи кооперативних шкіл, співпраці з сільбудами та хатами-читальнями, читання лекцій, перегляду кінофільмів, прослуховуванні радіопередач.


Keywords


культурно-освітня діяльність, сільськогосподарська кооперація, школа кооперативної грамоти, сільбуд, хата-читальня, лекції.

References


1. Витанович І. Історія українського кооперативного руху / І. Витанович. – Нью-Йорк, 1964. – 624 с.

2. Марочко В. Українська селянська кооперація. Історико- теоретичний аспект (1861-1929 рр.) / В. Марочко. – К., 1995. – 224 с.

3. Морозов А.Г., Дулгерова О.М. Культурно-освітня робота сільськогосподарської кооперації в період НЕПу /А.Г. Морозов, О.М. Дулгерова // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 129. – Випуск 116. Історія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С.27-31.

4. Дулгерова О. Культурно-освітня діяльність сільськогосподарської кооперації України у добу НЕПу // Автореф. дис…..канд.іст.наук. – Черкаси, 2006. – 20 с.

5. Земзюліна Н. Культурно-освітня діяльність кооперативних установ в 20-30-ті роки ХХ століття. / Н. Земзюліна. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlca_Gum/2009_8/12.pdf

6. Сова А. Культурно-просвітня діяльність «Дніпросоюзу». / А. Сова. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlca_Gum/2009_8/12.pdf

7. Фареній І.А. Вплив просвітницької діяльності кооперації на соціальний та культурний розвиток українського селянства (початок XX століття) / І.А. Фареній // Український селянин. – 2001. – №3. – С. 195-199.

8. Тимофєєв А. Чому нема кооперативної пропаганди? / А. Тимофєєв // Кооперативний шлях. – 1928. - №18. – С.30-31.

9. Анчекракське Споживче Товариство, Одеського повіту // Наша кооперація. – 1919. - №1. – С.17-18.

10. Коблівське споживче товариство, Тузлівської волости // Наша кооперація. – 1919. - №1. – С.15.

11. Морозов Л. с. Коза, Одесскаго уезда / Л. Морозов // Наша кооперація. – 1919. - №№4-5. – С.27.

12. Культосвітня діяльність споживчої кооперації на Одещині // Кооперативний шлях. – 1928. - №7. – С.37-38.

13. Культробота Одкоопспілки // Кооперативний шлях. – 1928. - №18. – С.30.

14. Зміцнюється кооператосвітня робота // Кооперативный путь. – 1927. - №4. – С.39.

15. Державний архів Миколаївської області (далі - ДАМО), ф.р-473, оп.1, спр.359. – 256 арк. 

16. ДАМО, ф.р-473, оп.1, спр.2530. – 26 арк.

17. Мовою кіна – на кооперацію // Коперативний шлях. – 1928. - №18. – С.30-31.

18. Ходченко П. Організація кооперативно-освітньої роботи на селі / П. Ходченко. – Харків: Книгоспілка, 1929. – 96 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language