Участь торгового дому "І. Г. Харитоненко з сином" у торгівлі цукром з Південною Персією

О. М. Гайдай

Abstract


Проаналізовано місце та роль торгового дому «І. Г. Харитоненко з сином» у міжнародній торгівлі цукром з Південною Персією та подальшу перспективу торгівельно-економічних відносин у цьому регіоні. Зазначено, що на початку ХХ ст., зважаючи на державне значення, якого надавав уряд Російської імперії розвитку та зміцненню торговельних відносин з Персією, були встановлені безпосередні морські сполучення між Одесою і портами Перської затоки. В поєднанні з тарифними пільгами, наданими експортерам залізницями, це відкривало російським товарам доступ і до Південної Персії. Відзначено, що особливу роль у ринку збуту цукру у Південній Персії відігравав торговий дім «І. Г. Харитоненко з сином».


Keywords


торговий дім, цукрова промисловість, Південна Персія, цукор, порт.

References


1. Кулагина Л. М. Границы России с Ираном / Л.М. Кулагина, Е. В. Дунаева. – М. : Гуманитарий, 2008. – 184 с.; История Востока : в 6 т. – Т. 4. – Кн. 1. Восток в новое время (конец XVIII – начало XX вв.) / под ред. Р. Б. Рыбакова, Л. Б. Алаева. – М.: Восточная литература, Институт Востоковедения РАН, 2004. – 608 с.; История Востока : в 6 т. – Т. 4. – Кн. 2. Восток в новое время (конец XVIII – начало XX вв.) / под ред. Р. Б. Рыбакова, Л. Б. Алаева. – М. : Восточная литература, Институт Востоковедения РАН, 2005. – 574 с.

2. Шудрик І. Династія Харитоненків. Історико-документальне видання / І. Шудрик, Л. Даниленко. – Суми : Вид-во «Слобожанщина», 2003. – 192 с.

3. Даниленко Л. А. Підприємницька та доброчинна діяльність Харитоненків: (До 180-річчя від дня народження засновника династії – Івана Герасимовича Харитоненка) / Л. А. Даниленко, І. О. Шудрик // Науково-теоретичні здобутки Слобідської України: філософія, релігія, культура. – Х., 2000. – С. 176–182.

4. Григорьев Д. Н. Востребованные временем. Династия Харитоненеко / Д. Н. Григорьев. – Сумы: РИО «АС- Медиа», 2003. – 72 с.

5. Вестник сахарной промышленности.Еженедельная газета Всероссийского Общества Сахарозаводчиков. 1903. Первое полугодие (№ 1–26), IV год издания. – К.: Типография Г. К. Лубковского, Б.-Владимирская, д. №49.

6. Карманный Ежегодник по сахарной промышленности на 1909–1910 г. с приложением технического справочника и карты сахарных заводов Империи / сост. Д. Марголин. – Год издания ІV-й. Издание С. М. Богуславскаго. – К. : Тип. газ. «Пос. Нов.» Л. В. Хмеліовскаго, Думская пл. № 3.1909.

7. Державний архів Сумської області. – Ф. 235. – Оп.1. – Спр. 93.

8. Отчет правления Вероссийского обществасахарозаводчиков обыкновенному общему собранию 23 февраля 1903 года за 1902 год. – К.: Типография Р. К. Лубковского, 1903.

9. Шитов Г. В. Персия под властью последних каджаров / Г. В. Шитов. – Л. : Издательство Академии наук СССР, 1933. – 231 с.

10. Глуходед В. С. Проблемы экономического развития Ирана / В. С. Глуходед. – М. : Международные отношения, 1968. – 503 с.

11. Очерки новой истории Ирана / под ред. Л.М. Кулагиной. – М. : Наука, 1978. – 204 с.

12. Зонненштраль-Пискорский А. А. Международные торговые договоры Персии / А. А. Зонненштраль-Пискорский. – М. : Изд. Московского института востоковедения имени Н. Н. Нариманова при ЦИК СССР, 1931. – 254 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2003 8
2004 9
2005 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language