Погляди Павла Скоропадського на аграрний розвиток України (за «Спогадами»)

Н. М. Кот

Abstract


Розкрито погляди та плани П. Скоропадського щодо сутності та перспектив вирішення аграрного питання в Україні за матеріалами його «Спогадів». Показано ставлення гетьмана до позицій різних політичних партій щодо шляхів вирішення земельного питання. Проаналізовано оцінки П. Скоропадським реакції селянства на аграрну політику уряду.


Keywords


Гетьманат, П. Скоропадський, «Спогади», аграрна політика, В. Колокольцев, хлібороби- власники, селянство.

References


1. Скоропадський П. Спомини / П. Скоропадський. – К. : Видавництво «Україна», 1992. – С.10 – 112.

2. Скоропадський П. Спогади / П. Скоропадський. – К.; Філадельфія : [б. в.], 1995. – С.45 – 401.

3. Пеленський Я. Передмова: Спогади Гетьмана Павла Скоропадського (кінець 1917 – грудень 1918) // П.Скоропадський. Спогади. – К., Філадельфія: [б. в.], 1995. – С.11 – 34.

4. Любовець О. М. Політична опора Гетьманату П.Скоропадського / О. М. Любовець // Український історичний журнал. – 2013. – №3. – С.31 – 44.

5. Папакін Г. Павло Скоропадський: патріот , державотворець, людина. – К. : Держ. ком-т архівів України, 2003. – 282 с.

6. Реєнт О. Павло Скоропадський / О. Реєнт. – К. : Видавничий дім «Альтернативи», 2003. – 304 с.

7. Солдатенко В. Ф. Новітні тенденції й актуальні проблеми історіографічного освоєння процесів революційної доби 1917 – 1920 рр. в Україні / В.Ф.Солдатенко // Український історичний журнал. – 2008. – №1. – С.75 – 88.

8. Пиріг Р. Я. Земельна реформа гетьмана Павла Скоропадського: спроби проведення та причини невдачі / Р. Я. Пиріг // Український історичний журнал. – 2006. – №3 – С.68 – 84.

9. Корновенко С. В. Аграрне законодавство П.Скоропадського у контексті вітчизняного та європейського досвіду вирішення земельного питання (1918 – 1921 рр.) / С. В. Корновенко // Український історичний журнал. – 2008. – №4 – С.72 – 81.

10. Ковальова Н. А. Діяльність уряду Української Держави у сфері аграрних відносин / Н. А. Ковальова, С.В.Корновенко, Б. В. Малиновський, О. В. Михайлик, А.Г.Морозов. Аграрна політика в Україні періоду національно-демократичної революції (1917 – 1921 рр.). – Черкаси. : Ант, 2007. – С.89 – 103.

11. Корновенко С. В. В. Г. Колокольцев і аграрна реформа П. Скоропадського / С. В. Корновенко // Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії. Всеукраїнська наукова конференція 19 – 20 травня 2008 р. Збірник. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С.196 – 203.

12. Михайлюк О. П. Гетьманський режим і селянство: причини конфронтації / О. П. Михайлюк // Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії. Всеукраїнська наукова конференція 19–20 травня 2008 р. Збірник. – К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С.256 – 266.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2001 1 2 3
2002 4 5 6
2003 7
2004 8
2005 9 10
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22
2020 23  

User

Information

Journal Content

Browse

Language