ВІДНОВЛЕННЯ І РОЗБУДОВА БІБЛІОТЕЧНОЇ МЕРЕЖІ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1940-Х – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1950-Х РОКІВ

Б. І. Романюк

Abstract


У статті на основі архівних джерел та літератури проаналізовано становлення бібліотечної мережі на селі в перші післявоєнні роки. Автором вивчено діяльність сільських бібліотек, їх матеріальну базу, соціальне становище бібліотечних працівників. Дослідник виокремив особливості функціонування бібліотек республіки у досліджуваний період.

Keywords


село, культура, бібліотека, книги, селянство, дозвілля, масовість, кадри, мережа, заклад.

References


Рибак І. Соціально-побутова інфраструктура

українського села 1921-1991 рр. / І. Рибак. – Кам’янецьПодільський: Абетка, 2000. – 304 с.

Мічуда В. Побут і дозвілля сільського населення

України в повоєнний період (1945-1953 рр.):

дис….канд.істор.наук: 07.00.01./ В. Мічуда. – ПереславХмельницький, 2009. – 235 с.

Ревенко В. Побут та дозвілля сільського населення

Південної України в повоєнний період (1945-1955 рр.):

дис….канд.істор.наук: 07.00.01 / В. Ревенко. – Миколаїв,

– 250 с.

Терещенко Т. Розвиток бібліотечної мережі в

українському селі в період відбудови народного

господарства (1943-1950 рр.) / Т.Терещенко // Український

селянин. – Черкаси: РВВ ЧДУ, 2002. – Вип.6. – С. 47– 49.

Романюк І. Українське село в 50-ті – першій половині

-х рр. ХХ століття. / І. Романюк. – Вінниця: Книга-Вега,

– 256 с.

Шамрай О. Відновлення бібліотечної мережі в селах

Центральної України в повоєнний період / О.Шамрай //

Борисфен. – 2009. – №11. – С. 14– 15.

Народне господарство Української РСР в 1963 році.

Статистичний щорічник. Київ: Державне статистичне

видавництво, 1964. – 654 с.

Народне господарство Української РСР в 1959 році.

Статистичний щорічник. Київ: Державне статистичне

видавництво, 1960. – 731 с.

Сільське господарство Української РСР: статистичний

збірник. – Київ : Статистика, 1970. – 685 с.

ЦДАВО України, Ф. 4762, Оп. 1, Спр. 220, 268 арк.

ЦДАВО України, Ф. 5116, Оп. 9, Спр. 123, 286 арк.

ЦДАВО України, Ф. 5116, Оп. 9, Спр. 123, 130 арк.

Сокальський О. Організація бібліотечної справи. / О.

Сокальський. – Харків: Редакційно-видавничий відділ

Книжкової палати УРСР, 1970. – 241 с.

ЦДАВО України, Ф. 5116, Оп. 8, Спр. 123, 29 арк.

Керекез Я. Бібліотеки-культурний центр на селі / Я.

Керкез // Соціалістична культура. – 1995. – №3. – С. 34–

ЦДАВО України, Ф. 5116, Оп. 9, Спр. 465, 151арк.

ЦДАГО України, Ф. 1, Оп. 30, Спр. 1359, 106 арк.

ЦДАГО України, Ф.1, Оп. 30, Спр. 3594, 105 арк.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language