ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА В ПЕРІОД НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1918-1919): СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ СЛОВАЧЧИНИ

Міхал Шміґель, Марeк Сирни

Abstract


У статті проаналізовано суспільно-політичну ситуацію у Словаччині у період національної та соціальної революції в Чехословаччині 1918-1919 рр. Розкрито, що перехід від угорської до нової чехословацької влади і порядку був досить складний, як з точки зору внутрішньої безпеки, так із точки зору контролю і управління територією. Настав розтягнутий на кілька місяців перехідний період невизначеності, хаосу, плутанин, «народної» й соціальної революції. Проти нової слов’янської республіки склалося багато великих опозиційних груп. Потужна хвиля опору піднялася в національній сфері – з боку німців та угорців. Набагато гірше і важче було забезпечити цілісність і суверенітет своєї державної території, авторитет нових державних органів і суспільної системи.

Keywords


національнa і соціальнa революція, революційні перетворення, розпад Австро-Угорщини, створення Чехословаччини, Словаччина, 1918-1919 рр.

References


Holec R. Úvahy k fenoménu maďarizácie pred rokom

/ R. Holec // Kľúčové otázky moderných slovenských

dejín; ed. D. Kováč. – Bratislava, 2012. – S. 80–135.

Viator S. Racial problems in Hungary / S. Viator. –

London, 1908. – 542 s.

Deák L. Slovaks in the Hungarian statistics / L. Deák //

History and politics; ed. D. Kováč. – Bratislava, 1993. – S.

–104.

Štátny archív Bratislava, f. Krajský súd v Bratislave I

(1872–1954), šk. 5. Národnostné poburovanie.

Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti. –

Bratislava, 1998. – 602 s.

Lipták Ľ. Slovensko v 20. storočí / Ľ. Lipták. –

Bratislava, 1998. – 386 s.

Prvá svetová vojna 1914 – 1918 / ed. D. Kováč. –

Bratislava, 2008. – 321 s.

Chorvát P. Slováci v rakúsko-uhorskej armáde počas Prvej

svetovej vojny / P. Chorvát // Vojenská osveta. – 2014. – ą. 2.

– S. 44–56.

Bibó I. Bieda východoeurópskych malých štátov / I.

Bibó. – Bratislava, 1996. – 580 s.

Hronský M. Štyridsaťštyri / M. Hronský // Historická

revue. – 1994. – ą 4. – S. 15–16.

Shandor V. Podkarpatská rus od vzniku Československa

po sovětskou anexi / V. Shandor. – Praha, 2013. – 312 s.

Veselý Z. Dějiny české zahraniční politiky / Z. Veselý.

– Praha, 2013. – 536 s.

Krajčovičová N. Slovensko na ceste k demokracii / N.

Krajčovičová. – Bratislava, 2009. – 267 s.

Kárník Z. České země v éře první republiky / Z. Kárník.

– Praha, 2000. – 570 s.

Hronský M. Trianon. Vznik hraníc Slovenska

a problémy jeho bezpečnosti / M. Hronský. – Bratislava, 2011.

– 685 s.

Jablonický J. Z ilegality do povstania / J. Jablonický. –

Bratislava, 2009. – 239 s.

Syrný M. Slovenské dejiny. 20. storočie. I. diel / M.

Syrný. – Banská Bystrica, 2016. – 239 s.

Jakešová E. Sociálno-ekonomické aspekty migrácie

obyvateľstva Slovenska v dvadsiatych rokoch 20. storočia / E.

Jakešová // Historický časopis. – 1987. – ą. 3. – S. 381–399.

Bartoš J. Československo 1918-1938: Fakta, materiály,

reálie / J. Bartoš, M. Trapl. – Olomouc, 1994. – 104 s.

Tišliar P. Organizovanie vysťahovalectva

v Československej republike na začiatku 20. rokov 20. storočia

/ P. Tišliar // Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948); M.

Šmigeľ, P. Tišliar et al. – Banská Bystrica, 2014. – S. 56–70.

Kornovenko S. Revolutionary disturbances in the early

XX century: Agrarian Law of Central and South-Eastern Europe

/ S. Kornovenko, N. Zemzyulina // Ukrainskyi selianyn

|Ukrainian peasant]. – 2018. – ą 19. – P. 45–49.

Hudecová Ľ. Pozemková držba na území Slovenska / Ľ.

Hudecová // Slovenský geodet a kartograf. – 2014. – ą 1. –

S. 4–8.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language