ПРОБЛЕМИ СТАНОВИЩА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО СЕЛА У ДОБУ АВСТРО-УГОРСЬКОГО ПАНУВАННЯ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ СТЕФАНА КОВАЛІВА

В. І. Драган

Abstract


На основі вивчення творчої спадщини С. Коваліва
охарактеризовано соціально-економічне становище
західноукраїнського села в часи айстро-угорського
панування. У результаті проведеного дослідження
визначено, що різножанрові праці С. Коваліва про край
приваблюють насамперед багатством живих
спостережень і яскравістю описів. Це дає можливість 

правдиво побачити ті проблеми життя і побуту
населення, з якими воно перебувало насправді в останній
чверті ХІХ – на початку ХХ ст.


Keywords


Стефан Ковалів, соціально- економічне становище, життя, побут, західноукраїнське село, австро-угорське панування, творча спадщина.

References


Гетьман В. Освітня діяльність і педагогічні погляди

Степана Каваліва : монографія / упорядник Наталія

Калита / В. Гетьман. – Дрогобич : Вид-во ДДПУ, 2006. –

с

Гірняк С. Стефан Ковалів: штрихи до мовного

портрета / С. Гірняк // Актуальні питання гуманітарних

наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих

вчених Дрогобицького державного педагогічного

університету імені Івана Франка / [редактори-

упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. –

Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 12. – С. 248–254.

Гірняк С. Тексти творів Стефана Коваліва як

репрезентанти мовних особливостей Східної Галичини /

С. Гірняк // Науковий часопис НПУ імені

М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і

лексикології української мови. – 2014. – Вип. 11. – С. 171–

Горак Р. Стефан Ковалів. До 150-річчя від дня

народження / Р. Горак. – Трускавець: «Франкова

Криниця», 1998. – 127 с.

Драган В. HYPERLINK “http://dspu.ed u.ua/

history_journal/wp-content/uploads/2018/05/06.pdf” Іван

Франко і Стефан Ковалів: до історії взаємин та

співробітництва / В. Драган // Проблеми гуманітарних

наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного

педагогічного університету імені Івана Франка. Серія

«Історія» / ред. кол. О. Петречко (головний редактор)

та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ

імені Івана Франка, 2017. – Випуск 40. – С. 44–61.

Ковалів С. Американська крисаня / С. Ковалів //

Ковалів С. Твори / Упорядкування, підготовка текстів,

вступна стаття, примітки і словник канд. філолог. Наук

В. М. Лесина та С. І. Дігтяра. – К. : Державне

видавництво художньої літератури, 1958. – С. 590–598.

Ковалів С. Безжурність / С. Ковалів // Ковалів С. Твори

/ Упорядкування, підготовка текстів, вступна стаття,

примітки і словник канд. філолог. наук В. М. Лесина та

С. І. Дігтяра. – К. : Державне видавництво художньої

літератури, 1958. – С. 359–370.

Ковалів С. Гриби / С. Ковалів // Ковалів С. Твори /

Упорядкування, підготовка текстів, вступна стаття,

примітки і словник канд. філолог. наук В. М. Лесина та

С. І. Дігтяра. – К. : Державне видавництво художньої

літератури, 1958. – С. 570–578.

Ковалів С. Дезертир / С. Ковалів // Ковалів С. Твори /

Упорядкування, підготовка текстів, вступна стаття,

примітки і словник канд. філолог. наук В. М. Лесина та

С. І. Дігтяра. – К. : Державне видавництво художньої

літератури, 1958. – С. 161–171.

Ковалів С. Дід Карита / С. Ковалів // Ковалів С. Твори

/ Упорядкування, підготовка текстів, вступна стаття,

примітки і словник канд. філолог. наук В. М. Лесина та

С. І. Дігтяра. – К. : Державне видавництво художньої

літератури, 1958. – С. 266–270.

Ковалів С. Дрогобицький Найда / С. Ковалів // Ковалів

С. Твори / Упорядкування, підготовка текстів, вступна

стаття, примітки і словник канд. філолог. наук

В. М. Лесина та С. І. Дігтяра. – К. : Державне

видавництво художньої літератури, 1958. – С. 388–400.

Ковалів С. Крашена господа // Ковалів С. Твори /

Упорядкування, підготовка текстів, вступна стаття,

примітки і словник канд. філолог. Наук В. М. Лесина та

С. І. Дігтяра. – К. : Державне видавництво художньої

літератури, 1958. – С. 400–420.

Ковалів С. Оповідання, статті, щоденник

(З недрукованої спадщини) / С. Ковалів. – Дрогобич:

Сурма – Львів – інститут МАУП, 2011. – 204 с.

Ковалів С. Оповідання. Казки. Листи (З недрукованої

спадщини) / С. Ковалів. – Борислав, 2009. – 183 с.

Ковалів С. Ройтів шиб / С. Ковалів // Ковалів С. Твори

/ Упорядкування, підготовка текстів, вступна стаття,

примітки і словник канд. філолог. наук В. М. Лесина та

С. І. Дігтяра. – К. : Державне видавництво художньої

літератури, 1958. – С. 97–104.

Ковалів С. Свояки / С. Ковалів // Ковалів С. Твори /

Упорядкування, підготовка текстів, вступна стаття,

примітки і словник канд. філолог. наук В. М. Лесина та

С. І. Дігтяра. – К. : Державне видавництво художньої

літератури, 1958. – С. 337–359.

Ковалів С. Хто винен? / С. Ковалів // Ковалів С. Твори

/ Упорядкування, підготовка текстів, вступна стаття,

примітки і словник канд. філолог. Наук В. М. Лесина та

С. І. Дігтяра. – К. : Державне видавництво художньої

літератури, 1958. – С. 628–648.

Ковалів С. Ян Кабатек / С. Ковалів // Ковалів С. Твори

/ Упорядкування, підготовка текстів, вступна стаття,

примітки і словник канд. філолог. наук В. М. Лесина та

С. І. Дігтяра. – К. : Державне видавництво художньої

літератури, 1958. – С. 329–337.

Колінько О. Стефан Ковалів. Мала проза крізь призму

часу (сучасна інтерпретація) / О. Колінько. – К. : Знання

України, 2002. – 177 с.

Коцопей Г. Питання виховного ідеалу української

молоді у творчій спадщині Стефана Коваліва / Г. Коцопей

// Психолого-педагогічні проблеми сільської школи :

збірник наукових праць Уманського державного

педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред.

кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань :

ФОП Жовтий О. О., 2014. – Випуск 48. – С. 209–216.

Лесин В. Стефан Ковалів / В. Лесин // Ковалів С.

Вибрані оповідання. – Львів : Книжково-журнальне

видавництво, 1952. – С. 3–22.

Лесин В., Дігтяр С. Літописець дореволюційного

Борислава / В. Лесин, Д. Дігтяр // Ковалів С. Твори. – К. :

Державне видавництво художньої літератури, 1958. –

С. 3–33.

Микулич О. Борислав у творчості Стефана Коваліва

/ О. Микулич // Іван Зег. Серія : Видатні постаті у

нафтовій історії міста Борислава. – Дрогобич : видавець

Сурма С., 2008. – С. 72–82.

П’ятка С. Продукція нафти (скального олію) в

Бориславі / С. П’ятка // Літературно-науковий вісник. –

Львів, 1903. – Т. ХХІІ. – Кн. 5. – С. 100–113.

П’ятка С. Продукція нафти (скального олію) в

Бориславі / С. П’ятка // Ковалів С. Оповідання, статті,

щоденник (З недрукованої спадщини). – Дрогобич:

Сурма – Львів – інститут МАУП, 2011. – С. 68–79.

Шалата М. Невідоме з творчості С. Коваліва /

М. Шалата // Ковалів Стефан. Оповідання. Казки. Листи

(З недрукованої спадщини). – Борислав, 2009. – С. 3–12.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language