СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО НА ТЕРИТОРІЯХ НОВОЇ СЕРБІЇ ТА НОВОСЛОБІДСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ПОЛКУ ЗА МАТЕРІАЛАМИ «ЩОДЕННИКА ПОДОРОЖІ І.А.ГІЛЬДЕНШТЕДТА ЄЛИЗАВЕТГРАДСЬКОЮ ПРОВІНЦІЄЮ (ТРАВЕНЬ – ЛИПЕНЬ 1774 РОКУ)»

С.С. Дідик

Abstract


Автором статті на основі наративного джерела
особистого походження «Щоденника подорожі
І.А.Гільденштедта Єлизаветградською провінцією
(травень – липень 1774 року)» реконструйовано основні
риси сільського господарства населення Нової Сербії та
Новослобідського козацького полку. «Щоденник…» є
інформаційним джерелом стосовно галузей сільського
господарства, сільськогосподарських культур, що
вирощувалися, врожайності, стану грунтів тощо. Його
аналіз дозволяє констатувати, що землеробство та
скотарство були основними галузями у господарстві
населення краю, а садівництво, городництво і
бджільництво носили допоміжний характер. Рівень
розвитку сільського господарства на зазначених
територіях сприяв задоволенню власних потреб населення
у продуктах сільськогосподарського виробництва.


Keywords


Південь України, Нова Сербія, Новослобідський козацький полк, Єлизаветградська провінція, землеробство, скотарство, бджільництво, садівництво, городництво.

References


Соколов К. Историческая и статистическая записка о

военном городе Елисаветграде / К. Соколов // Записки

Одесского общества итории и древностей (далі - ЗООИД).

– 1848. – Т. 2. – Отд. І. - С. 386–395.

Путешествие И.А. Гильденштедта по

Елисаветградской провинции (1774 г.) // Елисаветградский

вестник. – 1889.-№ 38, 41, 44, 49, 51, 53, 60, 64, 65, 69.

Подорож Єлисаветградською провінцією 1774 року

(Передмова. Пивовар А.В.) [Електронний ресурс] /

Мислене древо. – Режим доступу: https://www.myslenedrevo.

com.ua/uk/Sci/HistSources/Gueldenstaedt1774/

Preface.html

Шугуров М. Дневник путешествия в Южную Россию

ак. С.-Петербургской Академии наук Гильденштедта в

-1774 гг. / М. Шугуров // ЗООИД. – 1879. – Т.XI. –

С. 180-228

Никифоренко Н.О. Мандрівні записки

Й.А.Гільденштедта як джерело з соціально-економічної

історії України другої половини XVIII ст.: Автореф. дис...

канд. іст. наук: 00.07.06 / Н.О. Никифоренко ; Донец. держ.

ун-т. – Донецьк, 2000 – укp.

Никифоренко Н.О. Щоденник подорожі

І.А. Гільденштедта Єлизаветградською провінцією

(травень – липень 1774 року) / Н.О. Никифоренко //

Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної

України Запорізького державного університету : Південна

Україна XVIII–XIX ст. – Вип. 4 (5). – 1999. – Запоріжжя:

РА “Тандем-У”, 1999. – С. 15-40.

Никифоренко Н.О. Про сільськогосподарське

виробництво у маєтках К. Розумовського у другій

половині XVIII ст (на матеріалах “Щоденника”

І.А. Гільденштедта) / Н.О. Никифоренко // Питання

аграрної історії України та Росії (XVIII-XIX ст.): Матеріали

третіх наукових читань, присвячених пам’яті Д.П. Пойди.

– Дніпропетровськ, 1999. – С. 66-71.

Кір’язєва Н.О. Про “релігійну толерантність” у

політиці російського уряду щодо заселення Новоросії у

-70-х рр. XVIII ст. (за матеріалами подорожі

Й.А. Гільденштедта) / Н.О. Кір’язєва // Вісник

Університету внутрішніх справ. – Вип.7. – Ч.1.–Харків,

– С. 65-68.

Никифоренко Н., Пірко В. Мандрівні записки

І.А. Гільденштедта як джерело з історії України другої

половини XVIII ст. / Н. Никифоренко, І. Пірко – У кн.:

Осягнення історії: Збірник наукових праць на пошану

професора М.П. Ковальського з нагоди 70-річчя. –

Острог - Нью-Йорк, 1999. – С. 376-389

Посунько О.М. Нова Сербія та Слов’яносербія –

військово-землеробські поселення на Півдні України

(1751 – 1764 рр.). / О.М. Посунько // Канцелярія

Новосербського корпусу (1754–1764 рр.) – Запоріжжя,

– С. 43-96.

Дідик С.С. Новослобідський козацький полк (1753–

. ) / С.С. Дідик. - К., 2013. – 188 с. (Серія «Запорізька

спадщина». Випуск 18)

Полное собрание законов Российской империи. –

СПб.: Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной

ЕИВ Канцелярии, 1830. – Т. 16. – С. 657-667, 660-661.

Дідик С.С. Новослобідський козацький полк (1753-

рр.): дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Дідик Сергій

Сергійович ; ДВНЗ «Запорізький національний унівеситет

МОН України». - Запоріжжя, 2009. - 278 арк.

Полезное ископаемое мергель, как удобрение

[Електронний ресурс] / Агро Бизнес. Бизнес на ельском

хозяйстве от А до Я. – Режим доступу: http://www.agrobiz.

ru/udobreniya/poleznoe-iskopaemoe-mergel-kakudobrenie.

html#i-3

А. Шмидт. Vатериалы для географии и статистики

России, собранные офицерами генерального штаба.

Херсонская губерния. – 2. Земледельческие орудия

[Електронний ресурс] / Обласна унiверсальна наукова

бiблiотека iм. Д.I.Чижевського. – Режим доступу: http://

library.kr.ua/elib/shmidt/zemorud.html

Ясенець білий Dictamnus albus L. (D. fraxinella DC.)

[Електронний ресурс] / Червона книга України. – Режим

доступу: https://redbook-ua.org/item/dictamnus-albus-l/


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language