ВИРОБНИЦТВО АЗОТНИХ ДОБРИВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ У 60-Х – 80-Х РР. ХХ СТ.

О. М. Скрипник

Abstract


У статті проаналізовано виробництво мінеральних добрив, зокрема азотних добрив в Українській РСР у 1960-х – 1980-х рр. Розкрито особливості зростання виробництва азотних добрив, розширення їх асортименту. Визначено основні проблеми виробництва азотних добрив для сільського господарства УРСР. Констатовано, що зростання було досягнуто за рахунок
розширення та інтенсифікації діючих виробничих потужностей «великої хімії». Цього виявилося недостатньо для забезпечення сталого розвитку
сільськогосподарського виробництва. У статті відзначено наслідки застосування азотних добрив у сільському господарстві.


Keywords


хімізація, мінеральні добрива, азотні добрива, УРСР, сільське господарство, «Азот».

References


Вольфкович С.И. Очередные задачи химизации сельского хозяйства / С.И. Вольфкович. – М.: Изд-во МГУ, 1962. – 32 с.

Вольфкович С.И. Проблемы химизации сельского хозяйства/ С.И. Вольфкович. – М.: Изд-во МГУ, 1963. – 32 с.

Калечиць В.В. Новий етапрозвитку хімічної промисловостіУкраїни / В. В. Калечиць. – К.: Техніка, 1972. – 78 с.

Басов І.І. Хімія – могутній засіб розвитку сільськогосподарського виробництва / І.І. Басов // Хімізація сільського господарства / За ред. І.Л. Колоши. – К.: Урожай, 1966. – С.5–35.

Ганз С. Н. Роль хімічної промисловості в розвитку народного господарства країни і піднесення матеріального добробуту радянського народу / С. Н. Ганз. – Дніпропетровськ: Обласне видавництво, 1958. – 44 с.

Экономика Советской Украины 1945–1975 / Ред. А.С. Емельянов. – К.: Вища школа, 1975. – 407 с.

Народне господарство Української РСР у семирічці. Сучасний стан та перспективи розвитку /Під ред. О. Несторенко. – К.: Вид. Академії Наук УРСР, 1960. – 519 с.

Приказы Министра химической промышленности СССР. – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО). – Ф. 5000. – Оп. 1. – Спр. 480. – 119 с.

Химическая промышленность Украины за 50 лет Советской власти / Под ред. Г.И. Вилесова, А.И. Рукавишникова. – К.: УкрНИИНТИ, 1967. – 146 с.

Аналитические записки отдела по промышленности. – Державний архів Черкаської області (далі – ДАЧО). – Ф. 3059. – Оп. 46. – Спр. 288. –145 с.

Переписка с Министерством химической промышленности по вопросу проведения опытов с изучением эффективности жидких азотних удобрений комбината. – ДАЧО. – Ф. 4879. – Оп. 1. – Спр. 294. – 37 с.

Переписка с Советом Министров СССР, информации секретаря ЦК КПУ, отдела химической промышленности по вопросам развития химической промышленности УССР. – Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО). – Ф. 1. – Оп 25. –Спр. 1950. – 21 с.

Первичные квартальные отчеты о выполнении плана производства новых и снятии старых видов машин, аппаратов за 1980 г. – ДАЧО. – Ф. 3059. – Оп. 16. – Спр. 11. – 95 с.

Экономический обзор итогов работы промышленных предприятий Министерства химической промышленности за 1966 год. – ЦДАВО. – Ф.5000. – Оп. 1. – Спр. 744. – 30 с.

Справки отдела химической промышленности ЦК КПУ о развитии предприятий Минудобрений и Минхимпрома УССР. – ЦДАГО. – Ф. 1. –Оп 25. –Спр. 3163. – 28.04.1987 – 29.03.1988. – 37 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language