СВІТОГЛЯДНИЙ СПРОТИВ БІЛЬШОВИЗМУ З БОКУ УКРАЇНЦІВ НАДНІПРЯНЩИНИ ПРОТЯГОМ 1920-Х – ПОЧАТКУ 1930-Х РОКІВ ЯК ПРОЯВ НЕЗАВЕРШЕНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

О. М. Ситник

Abstract


У статті подано характеристику особливостей світоглядного спротиву більшовизму з боку українців протягом 1920-х – початку 1930 х рр. З’ясовано, що українське селянство впродовж 1917–1921 і 1920-х – початку 1930 х рр. чинило активну протидію радянсько-більшовицькій системі. Одним із її чинників був світоглядний спротив більшовизму, що ґрунтувався на духовно-релігійних традиціях українців. Світоглядний спротив більшовизму з боку українців протягом 1920-х – початку 1930 х рр. став проявом незавершеності Української національної революції. У сучасних реаліях надзвичайно важливим є ґрунтовний аналіз цього явища в плані всебічного протистояння новітньому необільшовизму в особі путінського режиму.


Keywords


ідеологія, українці, православ’я, терор, більшовицький режим, духівництво, Українська національна революція.

References


Абразумова О. М. Суспільно-політична активність селянства УСРР у роки непу: монографія / О. М. Абразумова, С. В. Корновенко. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2017. – 190 с.

Андрухів І. Політика радянської влади у сфері релігії та конфесійне життя на Прикарпатті в 40-80-х роках ХХ століття. Історико-правовий аналіз / І. Андрухів. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2006. – 432 с.

Євсєєва Т. Російський православний месіанізм як базовий архетип політичної культури творців «світової революції» / Т. Євсєєва // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – 2007. – № 17. – С. 115-137.

Корновенко С. В. Українська революція 1917 – 1921 рр.: селянський фактор / С. В. Корновенко // Український селянин. – Вип. 14. – 2014. – С. 142-146.

Котляр Ю. В. Селянські республіки Наддніпрянської України: до питання класифікації : [Електронний ресурс] / Ю. В. Котляр. – Режим доступу: starhiv.chdu.edu.ua/ article/download/102940/98068

Чугуєнко М. Україна, яка шокує. Лабіринти історії / М. Чугуєнко. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2004. – 352 с.

Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма / Н. А. Бердяев. – [репринтное воспроизведение издания YMCA-PRESS, 1955 г.]. – М.: Наука, 1990. – 224 с.

Див. : Гойченко Д. Д. Красный апокалипсис : сквозьраскулачивание и Голодомор : Мемуары свидетеля / Д. Д. Гойченко; [2-е вид.]. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. – 400 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 5, – Оп. 2. – Спр. 198. – 336 арк.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГОУ). – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2318. – 69 арк.

ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2987. – 105 арк.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language