ЕВОЛЮЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В ПП «АГРОЕКОЛОГІЯ» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

В. Д. Орехівський

Abstract


Встановлено, що система органічного землеробства, розроблена та впроваджена С. Антонцем у ПП «Агроекологія» упродовж другої половини ХХ – початку ХХІ ст., базується на застосуванні структури посівних площ і спеціалізованих сівозмін, мілкого безполицевого обробітку ґрунту, вирощування багаторічних бобових трав, сидератів та внесення органічних добрив, а також екологічно безпечних агротехнічних і біоценотичних заходів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур. Визначено, що впровадження системи органічного землеробства у вітчизняних господарствах, забезпечує підвищення продуктивності сільськогосподарських культур та збереження родючості ґрунту, покращує водний, поживний та фітосанітарний стан ґрунту і посівів, попереджує ерозійні процеси та сприяє збільшенню отримання екологічно чистої продукції.


Keywords


еволюція, система органічного землеробства, продуктивність, родючість ґрунту, фітосанітарний стан, екологічно чиста продукція.

References


Писаренко В. М. Органічне землеробство для приватного сектора / В. М. Писаренко, П. В. Писаренко, С. В. Пономаренко. – Полтава: [б. в.], 2017. – 140 с.

Антонець С. С. Органічне землеробство: з досвіду ПП «Агроекологія» Шишацького району Полтавської області/ С. С. Антонець, А. С. Антонець, В. М. Писаренко. – Полтава : РВВ ПДАА, 2010. – 200 с.

Писаренко В. М. Система органічного землеробства агроеколога Семена Антонця / В. М. Писаренко, А. С. Антонець, П. В. Писаренко. – Полтава: [б. в.], 2017. – 124 с.

Писаренко В. М., Писаренко П. В., Писаренко В. В. Агроекологія / В. М. Писаренко, П. В. Писаренко, В. В. Писаренко. – Полтава : ФОП «Говоров С. В.», 2008. – 255 с.

Бойко П. І., Бородань В. О., Коваленко Н. П. Екологічно збалансовані сівозміни – основа біологічного землеробства

/ П. І. Бойко, В. О. Бородань, Н. П. Коваленко // Вісник аграрної науки. – 2005. – № 2. – С. 9–13.

Коваленко Н. П. Становлення та розвиток науково- організаційних основ застосування вітчизняних сівозмін у системах землеробства (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.): монографія / Н. П. Коваленко. – Київ : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 490 с.

Стецишин П. О. Основи органічного виробництва / П. О. Стецишин, В. В. Пиндус, В. В. Рекуненко. – Вінниця : Нова книга, 2011. – 552 с.

Писаренко В. М. Антонець Семен Свиридонович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1956–2015 роки / В. М. Писаренко, А. С. Антонець. – Київ : ТОВ «Видавництво «Зерно», 2015. – 480 с.

Куценко А. М., Писаренко В. Н. Выращивание экологически чистой продукции в малых крестьянских и

фермерских хозяйствах / А. М. Куценко, В. Н. Писаренко. – Київ : УМКВО, 1992. – 56 с.

Антонець С. С. Сидеральні культури / С. С. Антонець, А. С. Антонець, В. М. Писаренко. – Полтава : Сімон, 2011. – 51 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language