ВСЕУКРАЇНСЬКІ СИМПОЗІУМИ З АГРАРНОЇ ІСТОРІЇ: НОВІТНЯ СТОРІНКА ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

А. П. Іржавська

Abstract


У статті йдеться про наукові симпозіуми з аграрної історії, які проводяться Інститутом історії України НАН України, Черкаським національним університетом ім. Богдана Хмельницького та Науковим товариством 
істориків-аграрників. Висвітлено проблематику, рівень і формат історико-аграрних форумів та їх вплив на перспективи досліджень з історії селянства та сільського господарства. Констатовано, що симпозіуми також виявляють пильний інтерес до сучасних питань сільськогосподарського виробництва та соціальних проблем села. Учасники аналізують і розробляють підходи до подолання нинішніх негативних тенденцій у розвитку сільського господарства, містять рекомендації щодо використання історичного досвіду для розв’язання інституціональних проблем сільської місцевості.


Keywords


аграрна історія, симпозіум, Наукове товариство істориків-аграрників, Науково-дослідний інститут селянства, історико-аграрні дослідження.

References


Мельниченко В. М. З історії симпозіумів / В. М. Мельниченко // Історико-аграрні обрії. – № 4. – 15 березня

р. – С. 1.

Мельниченко В. М. Шостий Всеукраїнський симпозіум

з проблем аграрної історії / В. М. Мельниченко // Історико-аграрні обрії. – № 5. – 26 квітня 2006 р. – С. 1.

Фареній І. А. VIII Міжнародний симпозіум із проблем

аграрної історії / І. А. Фареній // Український історичний

журнал. – 2011. – № 1. – С. 232–235.

Фареній І. А. Відбувся Восьмий симпозіум з проблем аграрної історії, приурочений до 10-ї річниці діяльності

Наукового товариства істориків-аграрників / І. А. Фареній // Історико-аграрні обрії. – № 21. – вересень 2010 р. – С. 1–3.

Іржавська А. П. 10-й Ювілейний… / А. П. Іржавська // Історико-аграрні обрії. – № 31. – 2015. – С. 3–5.

Іржавська А. П. Симпозіуми з аграрної історії в Україні / А. П. Іржавська // Історико-аграрні обрії. – № 31. – 2015. – С. 1–2.

Іржавська А. П. X Всеукраїнський симпозіум із проблем

аграрної історії / А. П. Іржавська // Український історичний журнал. – 2014. – № 6 . – С. 224–227.

Програма VII Міжнародного симпозіуму з проблем аграрної історії, 17–18 вересня 2008 р., м. Черкаси. – Черкаси : ПП Чабаненко Ю. А., Видавництво «Ант», 2008. – 20 с.

Програма VIII Міжнародного симпозіуму з проблем аграрної історії, 23–24 вересня 2010 р., м. Черкаси. – Черкаси : ПП Чабаненко Ю. А., Видавництво «Ант», 2010. – 20 с.

Програма ІІІ Всеукраїнського симпозіуму з аграрної історії, 17–18 травня 2001 р., Черкаси–Мліїв. – Черкаси:

Науково-дослідний інститут селянства, 2001. – 11 с.

Програма ІХ Всеукраїнського симпозіуму з проблем

аграрної історії, 20–21 вересня 2012 р., м. Черкаси. – Черкаси : ПП Чабаненко Ю. А., Видавництво «Ант», 2012. – 16 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language