КОЛІЗІЇ ОКУПАЦІЙНОГО ЖИТТЯ (1941 – 1944 рр.)

О. О. Яшан

Abstract


У статті проаналізовано співіснування на окупованій території України місцевого населення з представниками окупаційних властей, Вермахту. Розкрито сутність і зміст «нового порядку». Відтворено картину окупаційної буденності, тогочасну психологічну атмосферу.

Keywords


Друга світова війна, окупація України, «новий порядок», усна історія, людська пам’ять.

References


Стяжкіна Олена «Ми жили»: жіночі історії окупації Східної України: підходи і робочі гіпотези до аналізу / Олена Стяжкіна // Українознавчий альманах. Вип. 6. – К.:, 2011. – С. 146-151; Нагайко Т. Життя селян на окупованій території України в роки Другої світової війни (за матеріалами центральних областей) / Т. Нагайко // Сторінки воєнної історії України : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2007. – Вип. 11. – С. 148-165; Пастушенко Т. Будні нацистської окупації України у спогадах колишніх остарбайтерів / Т. Пастушенко // Сторінки воєнної історії України Випуск

– Київ: Інститут історії України НАН України, 2008. – № 11. – c. 166-175.

Гитлер А. Моя борьба / А. Гитлер – М.: ИТФ «Т-ОКО», 1992. – 597 с.

Розенберг А. Миф ХХ века. Оценка духовно-интеллектуальной борьбы фигур нашего времени. Перевод с немецкого. / А.Розенберг – Таллинн, Shildex, 1998. – 527 с.

Кожин С.В. Изучение войск противника органами спецпропаганды Красной Армии в период Великой Отечественной войны / С.В. Кожин //Военно-исторический архив. –Вып. 2(26). – М., 2002. – С. 94-103.

Спогади Олійника В.Й. 1926 р.н., с. Криві Коліна Тальнівського району Черкаської області – Архів авторки.

Спогади Кващука С.С. 1932 р.н., м. Монастирище Черкаської області – Архів авторки.

Спогади Попенко Р.П. 1938 р.н., с. Чайківка Христинівського району Черкаської області – Архів авторки.

Спогади Сороки М.В. 1930 р.н., с. Чижівка

Звенигородського району Черкаської області – Архів авторки.

Спогади Хорохонько К.Ю. с. Черповоди Уманського району Черкаської області – Архів Центру усної історії кафедри історії України та суспільних дисциплін ЧДТУ.

Державний архів Черкаської області – Ф. р-5791. – Оп. 1. – Спр. 3.

Спогади Синєгуб В.Д. 1931 р.н., м. Черкаси – Архів авторки.

Спогади Тимченко Р.А. 1917 р.н., с. Мар’янівка Гайсинського району Вінницької області – Архів авторки.

Спогади Кривенко Л.Г. 1930 р.н., с. Сазонівка Оржицького району Полтавської області) – Архів авторки.

Спогади Довгань В.Я. 1932 р.н., с. Троянка Голованіського району Кіровоградської області – Архів авторки.

Володимир Гінда «Якби про це знав Гітлер!» Німецькі окупанти заводили романи з українками або йшли до повій – Режим доступу: http://gazeta.ua/articles/history-journal/_akbipro-ce-znav-gitler-nimecki-okupanti-zavodili-romani-zukrayinkami-abo-jshli-do-povij/434027.

Лисенко О.Є. Друга світова війна як предмет наукових досліджень та феномен історичної пам’яті / О.Є. Лисенко О.Є. // УІЖ. – 2004. – № 5. – С. 3-16.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Archive
2008 11  
2010 12  
2012 13  
2014 14  
2015 15  
2016 16  
2017 17 18
2018 19 20
2019 21 22

User

Information

Journal Content

Browse

Language