Zhulkanych, Nelya, Uzhhorod National University, Ukraine