Присяжнюк, Ю. П. “УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО ПІВДНЯ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ЕТНОЛОГІЧНИХ СТУДІЙ (НА МАТЕРІАЛАХ СПОГАДІВ Є. ЧИКАЛЕНКА)”. Ukrainian Peasant, no. 22, Dec. 2019, https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3719.