[1]
О. П. Реєнт and В. М. Шевченко, “Селянський рух в українських губерніях часів Першої світової війни (здобутки радянської історіографії (1920-х рр.)”, UP, no. 14, Aug. 2014.