Kornovenko, Serhii. 2022. “STATES AND REVOLUTIONS (review of the Monograph: Kononenko Y, Dzholos S. State and Revolutions. Cherkasy, 2022.)”. Ukrainian Peasant, no. 27 (June). https://doi.org/10.31651/2413-8142-2022-27-Kornovenko.