Kornovenko, S. (2022). STATES AND REVOLUTIONS (review of the monograph: Kononenko Y, Dzholos S. State and revolutions. Cherkasy, 2022.). Ukrainian Peasant, (27). https://doi.org/10.31651/2413-8142-2022-27-Kornovenko