(1)
Абразумова, О. М. Проблема інтеграції земельних громад українського селянства в систему громадсько-політичних організацій радянського суспільства. UP 2014.