(1)
Реєнт, О. П.; Шевченко, В. М. Селянський рух в українських губерніях часів Першої світової війни (здобутки радянської історіографії (1920-х рр.). UP 2014.