(1)
Nikiliev, O.; Marchenko, V. Житлово-побутові проблеми українського села у вимірі реалій повоєнного повсякдення (1945 – початок 1950-х рр.). UP 2023.