[1]
Реєнт, О.П. and Шевченко, В.М. 2014. Селянський рух в українських губерніях часів Першої світової війни (здобутки радянської історіографії (1920-х рр.). Ukrainian Peasant. 14 (Aug. 2014).