[1]
Kornovenko, S. 2022. STATES AND REVOLUTIONS (review of the monograph: Kononenko Y, Dzholos S. State and revolutions. Cherkasy, 2022.). Ukrainian Peasant. 27 (Jun. 2022). DOI:https://doi.org/10.31651/2413-8142-2022-27-Kornovenko.