[1]
Чава, І.С. 2020. СЕЛЯНСЬКИЙ ФАКТОР ТА ПРИЧИНИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ СТ. В ОЦІНКАХ ПОЛЬСЬКИХ ІСТОРИКІВ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ. Ukrainian Peasant. 24 (Dec. 2020).