[1]
Бундак, О.А. 2019. УЧАСТЬ СЕЛЯНСТВА ВОЛИНІ В РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЯХ ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ЗРІЗ. Ukrainian Peasant. 21 (Jun. 2019).